เสื้อคลุม เสื้อผ้า หรือกระโปรง ถ้าจะใช้สวมได้หลายครั้งก่อนที่จะซัก เมื่อถอดแล้วควรใส่ที่แขวนทันที จะทำให้ประหยัดเวลา ไม่ต้องรีดและรักษาเนื้อผ้าให้ใหม่ด้วย