เมื่อเวลาจัดเสื้อผ้าลงวางตามขั้นต่างๆ ของกระเป๋าเดินทาง ให้คุณสอดกระดาษแข็งไว้ตามรอยพับของเสื้อผ้าด้วย จะช่วยให้ไม่มีรอยยับเมื่อหยิบขึ้นมาใช้