เวลาที่เย็บผ้า หลายครั้งที่เย็บด้วยความยากลำบากพอสมควร

ปักเข็มเย็บผ้าลงบนก้อนสบู่ จะทำให้เข็มลื่น เมื่อเวลาเย็บผ้า