ในขณะที่คุณกำลังเดินไปธุระแล้วอยู่ๆ เชือกผูกรองเท้าข้างหนึ่งเกิดขาดหายไป และไม่สามารถจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้ ให้ใช้เชือกผูกรองเท้าอีกข้างหนึ่งมาแบ่งครึ่ง และใช้ผูกช่วงสูงที่สุดของทั้งสองข้าง จะช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินนี้ไปได้