วิธีทำเสน่ห์อย่างง่ายๆ จงเอาใจอย่างแท้จริงต่อผู้อื่น จงเป็นนักฟังที่ดี จงสนับสนุนให้คุยแต่เรื่องของเขา จงหลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือโต้เถียง จงสนทนาถ้อยคำยกย่องสรรเสริญอย่างสุจริตใจ