ถ้าต้องการลอกป้ายราคา หรือป้ายเครื่องหมายการค้าที่ติดมากับภาชนะพลาสติก ให้แช่ในน้ำอุ่นจะลอกป้ายออกได้โดยง่าย ถ้ายังไม่ออกก็ใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชูมาปะทิ้งไว้สักครู่ แล้วใช้แปรงสีฟันเก่าๆ ที่ไม่ใช้อยู่แล้วถูออก ถ้าเป็นป้ายที่ติดอยู่กับเครื่องเรือน ให้ใช้น้ำส้มสายชูถูออก ถ้าเป็นภาชนะที่เป็นแก้ว หรือเครื่องเคลือบ ให้ใช้ทินเนอร์ถู