ถ้าหากคุณรีดผ้าจำนวนมาก ๆ จะทำให้เมื่อยถ้าหากจะยืนบนเบาะยางที่ยืดหยุ่นได้ ขณะที่รีดผ้า จะทำให้เมื่อยน้อยลง