เศษโฟมที่หั่นทำตัวอักษรหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใด อย่าทิ้งเสีย นำผสมกับน้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์ คนให้เข้ากันจะเป็นยางเหนียว ใช้สำหรับอุดหลังคาสังกะสีที่รั่ว ยารอยแตกของหลังคากระเบื้อง เมื่อแห้งแล้วจะทำให้ติดกันสนิท เวลาฝนตกน้ำจะไม่รั่วและใช้สำหรับเป็นการต่อเครื่องกระเบื้องที่แตกหรือใช้ทายางที่ติดขอบประตูรถให้แน่น ทดลองใช้ดูแล้วจะเห็นผล