จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทดลองดู ถ้าต้องการให้เสื้อผ้าในตู้มีกลิ่นหอม และไม่มีตัวแมลงกินผ้าเข้ามากัดผ้า ให้วางเทียนไขแท่งสั้นๆ ไว้ในตู้สักแท่งหนึ่ง