ถ้าต้องการให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ให้วางก้อนน้ำหอมที่แกะกระดาษออกแล้ว หรือแกะกระดาษที่ห่อหุ้มผ้าน้ำหอมออกเสียก่อน แล้วจึงวางไว้ในตะกร้าแขวนในห้องน้ำ