พรมผืนเล็กๆที่วางปลายเตียงหรือหน้าห้องน้ำ มักจะเลื่อนไม่อยู่กับที่ ถ้าจะให้ดี ควรซื้อมาทีเดียว 2 ผืน เหมือนกันแล้วเย็บติดซ้อนกัน จะทำให้พรมหนาขึ้น ไม่เคลื่อนที่ง่าย และเมื่อด้านหนึ่งสกปรก ก็กลับเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้