จดหมายจากคุณพ่อไพศาล:เลขาธิการคกก.คาทอลิกเพื่อพิธีกรรม...สนับสนุนการช่วยเหลืออาจารย์อายุ

ในนามของเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอให้การสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทย และ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ นามเทพ ผู้เป็นกำลังสำคัญยิ่งในงานด้านดนตรีของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน

เรียน       ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร

สำเนาเรียน             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                              ตามที่นางอายุ  นามเทพ  อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามความในมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพรบ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วยเหตุที่เป็นผู้ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทยหรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยเห็นสมควร และกำลังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น

                                ในการนี้เนื่องจากการได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดและรู้จักกับนางอายุ  นามเทพ มาเป็นระยะเวลานาน ขอให้การรับรองว่า นางอายุ  นามเทพ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในวงการดนตรีของประเทศไทย และยังได้ให้ความช่วยเหลือ ทุ่มเท และอุทิศตนเป็นประโยชน์เพื่องานด้านดนตรีของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า ๓๗ ปี อีกทั้งยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์  สังกัดคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน

                                ดังนั้นในนามของเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอให้การสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทย และ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ ผู้เป็นกำลังสำคัญยิ่งในงานด้านดนตรีของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านดนตรีต่อไป

                                ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการและได้ลงนามมาเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ      

บาทหลวงไพศาล  อานามวัฒน์

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรี#วิชาการ#คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#การจัดการสังคมโดยกฎหมาย#อายุ#ช่วยเหลือ#นามเทพ

หมายเลขบันทึก: 41800, เขียน: 31 Jul 2006 @ 11:03 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ข้อคิดเห็นโดย ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อ พฤ. 13 ก.ค. 2549 @ 16:10 จาก 58.8.189.71 ลบ คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือรับรองและให้การสนับสนุนอาจารย์อายุ นามเทพ อีกแรงค่ะ โดยในวันนี้คุณพ่อได้ส่งหนังสือดังกล่าวถึงท่านนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทางโทรสารเรียบร้อยแล้วค่ะ และจะส่งตัวจริงทางไปราณีย์ต่อไป ด้วยเพราะคุณประโยชน์ที่อ.อายุ ได้ทำมาตลอด ทุกท่านที่ทราบเรื่องก็ยินดีทำเพื่ออาจารย์อายุในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ขอบพระคุณคุณพ่อไพศาลมากนะคะ ที่ไม่ทอดทิ้งเรา เมื่อท่านทราบเรื่องท่านก็ทำให้ทันทีเชียวค่ะ เห็นมั้ยคะว่าอาจารย์อายุมีเหตุผลมากมายเพียงใดที่ควรจะได้รับการอนุมัติสัญชาติไทย
ข้อคิดเห็นโดย archanwell เมื่อ พฤ. 13 ก.ค. 2549 @ 23:07 จาก 58.9.94.42 ลบ ขอบคุณคุณพ่อไพศาลค่ะ
ข้อคิดเห็นโดย พี่ต้อง เมื่อ ส. 15 ก.ค. 2549 @ 09:56 จาก 203.153.175.44 ลบ ดีใจแทนอาจารย์อายุด้วยอีกคนค่ะ ที่สภาพระสังฆราชไม่นิ่งนอนใจ ในปัญหาของท่าน