๒๘๐. เก่งได้ เก่งดี กล้าที่จะเก่ง กับรางวัลยอดเยี่ยม "เพชรยอดมงกุฏ"..ของเด็กไทย

 

Large_img_2790

 

            โครงการเพชรยอดมงกุฎเกิดจากความริเริ่มของ ดร.อุบล  เล่นวารี อดีตที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นักวิชาการศึกษา 10 ชช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2541   ด้วยแนวคิดที่เห็นว่าโรงเรียนมีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพการศึกษา และด้านความพร้อมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า มีหลายโรงเรียนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา จึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ตลอดจนกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาอยู่ที่ “ตัวเด็ก”

 

Large_img_2789

Large_img_2801  Large_img_2777

Large_img_2796

   

           จากที่มาข้างต้นจึงกลายเป็นความต้องการการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการสาขาต่างๆแก่เยาวชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ประดุจเพชรที่ได้รับการเจียระไนเป็นเพชรน้ำงามที่ส่องประกายแวววับประดับที่ยอดมงกุฎเป็นสมองของประเทศที่สามารถแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ

 

Large_img_2832

Large_img_2823

Large_img_2841

Large_img_2819

 

          แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณจัดการแข่งขัน ดร.อุบล  เล่นวารี ได้ไปกราบขอความอนุเคราะห์จากพระราชภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพภาวนาวิกรม  (ดร. เจ้าคุณธงชัย) ได้ช่วยอุปถัมภ์รางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขัน โดยพระคุณเจ้าได้กล่าวว่า “อาตมาเห็นความตั้งใจจริงในการพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการ อุบล เล่นวารี โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน การจัดทำโครงการเพชรยอดมงกุฎ จึงเป็นการสร้างคน เป็นการค้นหาเด็กอัจฉริยะ เป็นความคิดริเริ่มที่ดี โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก หลายวิชาที่ยังแพ้ประเทศอื่นเขา เราจะต้องส่งเสริมให้ทัดเทียมประเทศอื่น คิดว่าผู้อำนวยการอุบล เล่นวารี เดินถูกทางแล้ว อาตมาพร้อมที่จะให้การสนับสนุน อันที่จริงวัดกับโรงเรียนก็อยู่ร่วมกันมานาน วัดจะส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นปกติอยู่แล้ว วงการสงฆ์ช่วยการศึกษาได้มาก คิดว่าถ้ามีโครงการที่ดีเช่นนี้ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตลอดไป” 

 

Large_img_2967

Large_img_2981

Large_img_2998

Large_img_2989

Large_img_3003

Large_img_3006

 

          โครงการเพชรยอดมงกุฎ เป็นโครงการตัวอย่างต้นแบบของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 (6) ความสำเร็จของโครงการเพชรยอดมงกุฎจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่ายที่ทำงานด้วยใจเสียสละ  เพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง ทั้งจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนสื่อมวลชน ที่สำคัญยิ่งก็คือ ท่านเจ้าคุณพระเทพภาวนาวิกรม ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประธานอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎ ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี และท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณที่ให้การอุปถัมภ์

 

Large_img_0189

Large_img_0190

Large_img_0201

 

          เป้าหมายของการแข่งขันมิได้อยู่ที่การแพ้หรือชนะ หรือนักเรียนสังกัดใดจะมีความสามารถมากกว่ากัน แต่เป็นการพัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม เปิดโอกาสให้กับเยาวชนของชาติมีประสบการณ์ตรงในการแข่งขัน เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นการสร้างเยาวชนคนเก่งสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ช่วยสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่เยาวชน เพราะประเทศชาติต้องการ  ผู้มีความสามารถเพื่อเป็นมันสมองของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้นั่นเอง.

 

 

ข้อมูล  :   http://www.romchatra.com/index.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระกับครูแป๋มความเห็น (25)

แวะมาสวัสดีปีใหม่ 2554 กับครูแป๋มในบันทึกนี้ นะครับ

ชื่นชมบันทึกนี้ นะครับ.. เก่งได้ เก่งดี กล้าที่จะเก่ง กับรางวัลยอดเยี่ยม "เพชรยอดมงกุฏ"..ของเด็กไทย

เขียนเมื่อ 

พาน้องๆอนุบาลมาเชียร์พี่ๆ คนเก่ง คนดี มีความขยัน พยายาม

 

เก่งไม่กลัว กลัวขยัน จำได้ พี่ฮีโร่หนูๆ ฝากไว้ ส่งกำลังใจค่ะ :)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูแป๋ม

เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุน วัดไตรมิตรเป็นแบบอย่างที่ดี ตอนนี้ก็มีหลายวิชามาก ข่อสอบก็ยากมากนะคะ โคราชก็กวาดรางวัลเยอะ ยิ่งวิชาคณิต 

น่าชื่นชมเด็กเก่งนะคะ

ปีใหม่...ขอให้ครูแป๋มเจอแต่เรื่องที่ดีๆนะคะ

 

แวะมาส่งท้ายปีเก่า

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ  Ico48  คุณแสงแห่งความดี.. สุดยอด "family man"..ตัวจริง
 • ปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณแสงและครอบครัวมีแต่ความสุข สมหวัง ในทุกสิ่งที่ปรารถนา
 • สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เงินทองเหลือใช้ไหลมาเทมานะคะ

Large_sam_0562

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ อีกครั้งค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 •  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ  Ico48 คุณ poo
 • ขอบพระคุณค่ะที่พาน้องๆอนุบาลมาเชียร์พี่ๆมัธยม
 • เก่งไม่กลัวแต่กลัวขยันนะคะ..ฝากน้องๆด้วยค่ะ

Large_dsc00807

มีความสุขมากๆนะคะ....^__^

 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ  Ico48 พี่แดง พี่สาวผู้มีใจเอื้ออารี
 • นานมากๆที่เราไม่ได้มาพบมาพูดจาสื่อสารกัน..นานจริงๆค่ะพี่
 • แต่ยังไงพี่แดงก็คือพี่สาวที่แป๋มคิดถึงและชื่นชมในความเสียสละ
 • ปีใหม่นี้ขอให้พี่แดงมีความสุข สมหวัง คิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะคะ.

Large_dscf0791

ขอให้พี่แดงมีความสุข สุขใจกับชีวิตให้มากๆนะคะ..

 

เขียนเมื่อ 


                     
                                                   Crayon drawingมาส่งความสุขนะคะCrayon drawing

                 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ค่ะ Ico48 คุณครูK.Pually ผู้ปราดเปรียวเปรี้ยวจี๊ด..*^__^*
 • ขอบพระคุณค่ะที่อุตส่าห์มาส่งความสขให้ถึงที่นี่
 • ขอให้คุณครูมีความสุขสนุกกับชีวิตในแบบของตัวเองนะคะ.

Large_img_0060

โชคดปีใหม่ สวยๆ รวยๆ นะคะ...

 

 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ Ico64 คุณเบดูอิน สื่อหนุ่ม(ใหญ่)คนเก่ง
 • แหม.. หามุมถ่ายภาพได้เหมาะนะคะ.. "แกร่งดังหินผา"..ชื่นชมค่ะ
 • ปีใหม่นี้ขอให้คุณเบดูอินและครอบครัวมีความสุขมากมายเลยนะคะ.

Large_p1000567

นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกล้วยไม้ที่งดงามเลยถ่ายมาฝาก.. โชคดีปีใหม่นะคะ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๓ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ "คุณครูแป๋ม"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

                            

                       ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่      ขออวยชัยให้ท่านจงสุขี

                  มีวรรณ สุข พละตลอดปี     ความสุขมี สดชื่น ทุกคืนวัน

             

สวัสดีปีใหม่ สาม ศักราช

ขออำนาจสามศาสนามาน้อมนำ

ขอให้พรอันประเสริฐทั้งพุทธคริสต์อิสลาม

บุญนำพรมาสู่คุณครู"แป๋ม"ตลอดไป"

สุขสันวันปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ Ico48 คุณระพี

 • ขอบพระคุณในคำอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
 • ขอให้มีความสุขมากมายตลอดกาลและตลอดไปค่ะ

Large_p1000589

คิดถึงมากมายนะคะ..

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ Ico48 คุณครูสายธาร

Large_sam_1735

มีความสุขมากๆนะคะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ Ico48 คุณkrudala

Large_img_0509

มีความสุขมากมายตลอดปีตลอดไปนะคะ..

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ Ico48 ท่านวอญ่าฯผู้ใหญ่ใจดี

Large_sam_0867

มีความสุขกับครอบครัวมาๆนะคะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๔ ค่ะ  Ico48 พี่ดา พี่สาวผู้อบอุ่น

Large_sam_0491

ขอให้มีความสุขมากมายจากนี้และตลอดไปค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ  Ico48 พี่หนูรี พี่สาวนักทำขนมอร่อยๆ

เอากล้วยหวียักษ์มาให้ชมค่ะ อยู่ติดรั้วโรงเรียนแป๋มเอง..ขอให้พี่หนูรีมีความสุขมากๆค่ะ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครูแป๋มที่คิดถึง

 • หลายวันที่ผ่านมาพี่ไม่ได้เปิดคอมฯ และไม่ใช้โทรศัพท์เลยค่ะ ตระเวณไปตะรอนๆหลายที่มาก อยากพักและปล่อยวางเต็มที่ค่ะ
 • เจอข้อความอวยพรแล้ว อยากบอกว่า ดีใจสุดๆเลยค่ะ ขอบคุณจริงๆเลยที่นึกถึงกัน
 • สักครู่ก็จะออกไปเที่ยวอีกแล้วค่ะ ค่อยคุยกันใหม่นะคะ
 • คิดถึงมากๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ Ico48 พี่คุณยาย แสนสวย

 • ในที่สุดก็ได้รับการตอบรับจากพี่คนสวยทั้งจากคอมและโทรศัพท์
 • บอกตามตรงว่าปลื้มและดีใจสุดๆ หลังจากกลับไปอ่านบันทึกอารมณ์ดีมาแล้ว
 • ยังไงปีใหม่นี้ก็ขอให้คนสวยและครอบครัวมีความสุขมากมาย
 • ความเจ็บอย่าได้ใกล้ ความไข้อย่าให้มี คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนานะคะ..^___^

Large_img_05640

(ภาพโดย..นส.ทิพาพร ดงละคร ม.๔/๗ เลขที่ ๓๐)