เครือข่ายคุณภาพการศึกษายศบดินทร์ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นครูยุคใหม่


โลกแห่งการเรียนรู้ ครูต้องรู้เท่าทันโลก

 

 

 

เครือข่ายคุณภาพการศึกษายศบดินทร์ สพป.ยส.1
ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นครูยุคใหม่
 

          การปฏิรูปการศึกษาล่าสุดอยากจะเห็นครูยุคใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพผู้เรียน ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด ROADMAP สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เครือข่ายคุณภาพการศึกษาต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รองรับตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. เครือข่ายคุณภาพการศึกษายศบดินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จึงได้จัดอบรมพัฒนาครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ในวันที่ 22 ธันวาคม  2553 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

          1.เชิญ ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 บรรยายพิเศษถึงแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสรุปได้ว่าสิ่งที่ท่านอยากเห็น อยากเป็น อยากมี คือ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข แนวทางการทำงานของท่านดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาท ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวังและด้านคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอื้ออาทร ทำอย่างไรจึงจะเกิดบรรยากาศ “คนสำราญ  งานสำเร็จ”หลักการในการทำงาน ท่าน ผอ.ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ได้มอบแนวทางในการทำงาน ดังนี้
                          คิดบวก ทำจริง อิงหลักการ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม

 แนวทางที่จะทำให้โรงเรียนก้าวสู่คุณภาพ ท่านเสนอแนะให้โรงเรียน ดำเนินการดังนี้

                           ดูตนเอง เล็งเป้า เอาจริง อิงผลงาน


จุดเน้นที่ สพป.ยส. 1 เร่งดำเนินการ ได้แก่

    การจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

    การส่งเสริมการรักษ์การอ่าน

    โครงการล้านความดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

        2.นายพรชัย  ภาพันธ์ ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษายศบดินทร์ ได้ประชุมครูในเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะครู พบว่าครูผู้สอนอยากเห็นบรรยากาศการให้ความร่วมมือกันของครูในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ที่สำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมให้ครูผู้สอนมีส่วนในการกำหนดทิศทางการทำงานของเครือข่าย ความคิดเห็นของคณะครูจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารในแนวราบที่ผู้บริหารและครูผู้สอนเดินไปพร้อม ๆ กัน

        3. ภาคบ่ายเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Networck) ผู้เขียนและท่านเลขา ผอ.แทนนง  ธิมาชัยร่วมทั้งครูโต้ง ได้นำคณะครูได้จัดทำบล็อกเพื่อสร้างเครือข่ายใน Gotoknow ครูให้ความสนใจมาก จนเกิดบันทึกของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 12 โรงเรียน ได้แก่

                         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)    
         โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

                  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย   โรงเรียนบ้านคำฮี

                             โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ   โรงเรียนบ้านบาก

                           โรงเรียนบ้านหนองบั่วและโรงเรียนสาขาโพนขวาว

             โรงเรียนบ้านน้ำโผ่    โรงเรียนบ้านเดิด

                       โรงเรียนบ้านเชือก    โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร

         ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารเครือข่าย คณะครู ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี สิ่งที่ท้าทายตามมาคือโรงเรียนสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างไร เป็นคำถามที่ครูทุกท่านต้องช่วยกันหาคำตอบ ถึงเวลาแล้วที่ครูจะเอาจริง เอาจังเสียที จริงไหม

                        

                        

หมายเลขบันทึก: 415869เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2010 22:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:36 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (61)

มาให้กำลังใจและช่วยเชียร์ครูที่จะเอาจริงเอาจังกับการขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนะคะ

ขอให้ประสบผลสำเร็จในเร็ววันค่ะ..

สวัสดีค่ะ

วันนี้ได้อ่านบันทึกของ ผ.อ.แทนนงค่ะ  ขอชื่นชมและเป็นกำลัง

ขอเชิญชมของขวัญค่ะ

๖๗๑.ของขวัญปีใหม่ชิ้นที่ ๒    
๖๗๐.ของขวัญปีใหม่
 • สวัสดีค่ะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้กับครูครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของการศึกษาไทยค่ะ
 • มีความสุขกับวันทำงานดี ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                           

ขอบคุณท่าน ผอ.ที่ให้กำลังใจ เมื่อวานนี้ ผอ.เป็นวิทยากรที่เท่มาก มีผู้เข้าอบรมชมเยอะมาก

ลูกน้องก็พอยิ้มเฉ่งไปด้วย

เรียนท่านอาจารย์

 • คุณยายมาส่งกำลังใจให้ค่ะ

Ico32 ขอบคุณคุณครูชุติมา บรรยากาศความเป็นครูยุคเก่าที่คุ้นเคยผูกพันกัน ที่พร้อมจะเป็นครูยุคใหม่

Ico32 ขอบคุณคุณครูคิม ที่เป็นบุคคลหนึ่งพาผมมาสู่ โกทูโน

Ico32 ขอบคุณน้องบุษรา คุณครูที่เข้าร่วมได้อ่านคงมีกำลังใจที่จะสร้างบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Ico32 ขอบคุณท่าน ผอ.วัฒนา กำลังพากันเดินทาง เพื่อสร้างสรรค์เด็ก

ขอบคุณ คุณครูสสุจิตรา มาชมกันเอง เขินนะซิ

Ico32 ขอบคุณ คุณยาย ที่มอบกุหลาบให้กำลังใจครับ

เพียงสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าของการเรียนรู้

ผ่านสังคมออนไลน์ได้ส่วนหนึ่ง...ก็ถือว่าสำเร็จค่ะ

ได้ไปทักทายครูแทนแล้ว..ยินดีต้อนรับสู่บ้านgotoknow

มาเยี่ยมชมบันทึกที่แบ่งปันความรู้ทางด้านการศึกษาค่ะ

ชื่นชมค่ะ

Ico32 ขอบคุณคุณครู ป.๑ เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษายศบดินทร์ ล้วนแต่มีคนเก่งครับ มีผมนี่แหละที่ได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ ครูแทนเขาขั้นเทพครับ

สวัสดีครับท่านผอ.พรชัย มาติดตามความเคลื่อนไหว ในการงานครับ

Ico32 ขอบคุณคุณครู ป.๒ ยังไงก็เข้ามาอ่านงานเครือข่ายยศบดินทร์ด้วยครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณพี่วอญ่า ที่ถามไถการงานครับ

  ขอให้มีความสุบตลอดปีและตลอดไปค่ะอาจารย์

ค่าของครูอยู่ที่ศิษย์คิดถึงคุณ            ได้สร้างบุญคุณภาพการศึกษา

ได้สร้างเด็กเป็นคนดีมีปัญญา            ผลชี้วัดนี้หนามาสร้างไทย

ชื่นชมในศักยภาพเครือข่ายคุณภาพบุคคลากรร่วมด้วยช่วยกันครับ

สิ่งดีดีปีใหม่ สวัสดีค่ะ

 

ขอบพระคุณ ท่าน ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกายโสธร เขต ๑ ท่านให้ความกรุณาแก่พวกเราเป็นอย่างยิ่งครับ

 Ico32 ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ประจักษ์  ปานอินทร์ เป็นมงคลชีวิตแก่กระผมมากครับท่าน

 Ico32 ขอบคุณคุณครูกิติยา มีความสุขปีใหม่เช่นกันครับ

Ico32ขอบคุณ คุณหมอน้ำชา สคส.น่ารักมากครับเด็กสองคนนี้เป็นสื่อแห่งไมตรี

Ico32 ขอบคุณท่านวิโรจน์  พูลสุข บทกลอนท่านสื่อความหมายได้ลึกซึ้งครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณอุ้มบุญ นอกจากจะเก่งเรื่องศิลปะแล้วยังเก่งเรื่องกลอนอีกด้วยครบเครื่องครับ มีความสุขมากมายตลอดไปครับ

สวัสดีค่ะ   มึความสุขทุกๆวันนะคะ

         

Ico32ขอบคุณ คุณกานดา มีความสุขตลอดไปครับ

 • มาทักทายค่ะ สุขสันต์วันคริสต์มาส
 •            รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

มาชื่นชมและยินดีด้วยค่ะท่าน ผอ.

Ico32 ขอบคุณครูนาย สคส.สวยมากครับ มีความสุขยั่งยืนครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณครูฐานิศวร์  ผลเจริญ มีความสุขเช่นกันครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณครูนินา มีความสุขมากมายครับ

Ico32 ขอบคุณคุณยาย ภาพสวยมากครับ มีความสุขตลอดไปครับ

Ico32 ขขอบคุณ ดร.กระแต มีความสุขยาวนานครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.พรชัย

      มาแวะเยี่ยมชมการพัฒนาของเครือข่ายคุณภาพการศึกษายศบดินทร์

สพป.ยส.1ค่ะ

         คิดบวก  ทำจริง  อิงหลักการ  สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม

                    เป็นกำลังใจให้ท่านผอ. และคณะครูทุกท่านค่ะ

                                      

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่

ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล

ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล

ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน...

สวัสดีค่ะท่านผอ.

ส่งกำลังใจกับการสะสางงานปีเสือดุ และต้อนรับปีใหม่

ขอให้ผีแดงยิ่งใหญ่ สปิริตท่วมท้นเช่นเคย นะคะ

 

สวัสดีปีใหม่ 2554 นะครับ อ.พรชัย

 

 • สวัสดีค่ะ  ผอ.พรชัย
 • มาอ่านบทความดี ๆ เพื่อการพัฒนาครูไทยค่ะ

 

สวัสดีปีใหม่ และส่งความสุขค่ะ อ.พรชัย

สุขในชีวิต  สุขในการทำงาน  และ

             

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย เข้ามาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีครับ

 • ครูจ่อยขอชื่นชมบรรยากาศครูยุคใหม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สุดยอดจริงๆ ครับ
 • ต่อไปคงจะท่องเว็ปเก็บความรู้กันให้สนุก
 • หลายๆท่าน ต่อแต่นี้ไปคงรักและคิดถึงเครื่องคอมฯมากขึ้น (อ๊ากๆๆๆๆๆๆ)
 • เสียดายช่วงเวลาดังกล่าวครูจ่อยติดธุระหลายๆอย่าง ทั้งหลวงและราษฏร์
 • เอาไว้โอกาสต่อๆไปคงได้มาเยี่ยมยามถามข่าว กินข้าวด้วยกันอีกแน่
 • และใกล้ปีใหม่2554นี้ครูจ่อยขออวยพรให้สมาชิก "รีสอร์ทธรรมแท้" จงมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไป
 • ระลึกถึงเสมอ

มาอวยพรให้ท่านผอ.มีร่างกายแข็งแรงค่ะ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้ท่านมีความสุขมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนะค่ะ

สวัสดีปีใหม่ปี2554คะขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

สัสดีปีใหม่2554ค่ะมีความสุข มากๆนะค่ะ

 •  
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ ธนิตย์ สุวรรณเจริญ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ อ้อยเล็ก ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ Kanchana ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ ไทบ้านผำ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ poo ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ แสงแห่งความดี ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ ธรรมทิพย์ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ nana งาน พสว.ศอ.8 ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ ภัทรานิษฐ์ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ KRUJOY (ครูจ่อย) ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ
  • Ico48 สวัสดีปีใหม่ครับคุณ mena ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ

 

สวัสดีปีใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) 

ขอให้มีความสุขมากๆ

สวัสดีค่ะ

มาอนุโมทนา และ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

หวังว่า ผ.อ.จะพบความสุข สงบ ตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงในสองวันนี้นะคะ

สวัสดีปีกระต่ายไฟครับ
Calendar

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

             

สวัสดีปีใหม่ครับท่าน ผอ.และขอสวัสดีปีใหม่ ครูไทยรัฐวิทยาบ้านคำแดงทุกคน

ขอให้มีความสุขครับ

             สุขสันต์วันปีใหม่๒๕๕๔ ค่ะ

Ico48  ขอบคุณ คุณพี่นงนาท เป็นพรที่ประเสริฐสำหรับผมและครอบครัวครับ

Ico48 ขอบคุณณัฐรดา ความสุข ความสงบ เป็นที่ปรารถนาของทุกคนครับ

Ico48 ขอบคุณ ครูแทน ท่านคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณภาพยศบดินทร์

Ico48 ขอบคุณ คุณสายธาร ปีใหม่ขอให้ท่านพบสิ่งดีๆ ที่เป็นมงคลครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณครูดาหลา เป็น สคส.ที่มีคุณค่าทางใจมากครับ

Ico48 ขอบคุณ ท่านวอญ่า ผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณกานดา ที่นำสิ่งดีๆ มามอบให้เป็นมงคลชีวิต

 "ขอจงมีความสุขทุกวัน  คืน  ชื่นฉ่ำใจ"

  

ขอ.......   อาราธนา        คุณพระ        ทั่วหล้า        

จง......มาบันดาลดล       พ้นทุกข์       ลำเค็ญ

มี......แต่ความผ่องแผ้ว   สดใส          ให้เห็น     

ความสุข..... สงบเย็น     นิ่งได้           ในใจ

ทุก.....เช้าวันใหม่          พานพบ       สิ่งดีดี     

วัน.....แจ่มแต้มสี           สันสด          ส่องไสว

คืน....ทวนทบ สิ่งค้าง     สะสาง         สืบไป  

ชื่นฉ่ำใจ.......   สิ่งหวัง   ดั่งปณิธาน......

 

✿อุ้มบุญ✿

Ico48 ขอบคุณ คุณอุ้มบุญ บทกลอนประทับใจครับ

Ico48 ขอบพระคุณท่าน ผอ.ประจักษ์  ปานอินทร์ ท่านกรุณาต่อกระผมอย่างยิ่ง

Ico48 ขอบคุณ คุณปรีดา ขอให้ท่านรวยยิ่งๆ ขึ้นครับ

Ico48ขอบคุณท่านเบดูดูอิน ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปครับ

สวัสดีค่ะ

อนุโมทนากับการคิดบวก ทำบวก เพื่อสังคมค่ะ

ขอบคุรมากๆค่ะท่านผอ.ที่มาแสดงความคิดเห็นในบันทึกของหนูนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท