ครูกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก

ตันจำรูญ
ครูกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก

หลังจากโรงเรียนบ้านนาบอนได้เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ....ครูทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแล..เอาใจใส่นักเรียนให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย"โรงเรียนเพื่อนเด็กเชิงคุณภาพ 7 ประการ คือ

 1. ครูต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ดีของเด็ก

2. ครูต้องรับประกันความปลอดภัย และปกป้องคุ้มครองเด็ก

3. ครูต้องสนันสนุนและร่วมมือกับผู้ปกครอง

4. ครูต้องส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

5. ผู้บริหารต้องพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก

6. ครูต้องสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและ

ชุมชน    

7. ต้องบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khru-nabon

คำสำคัญ (Tags)#ครูกับโรงเรียนเพื่อเด็ก

หมายเลขบันทึก: 41566, เขียน: 29 Jul 2006 @ 21:07 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 12:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)