ครูกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก

  ติดต่อ

  ครูกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก  

หลังจากโรงเรียนบ้านนาบอนได้เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ....ครูทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแล..เอาใจใส่นักเรียนให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย"โรงเรียนเพื่อนเด็กเชิงคุณภาพ 7 ประการ คือ

 1. ครูต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ดีของเด็ก

2. ครูต้องรับประกันความปลอดภัย และปกป้องคุ้มครองเด็ก

3. ครูต้องสนันสนุนและร่วมมือกับผู้ปกครอง

4. ครูต้องส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

5. ผู้บริหารต้องพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก

6. ครูต้องสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและ

ชุมชน    

7. ต้องบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khru-nabon

หมายเลขบันทึก: 41566, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 12:43:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครูกับโรงเรียนเพื่อเด็ก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)