รวบรวมภาพการ์ตูนที่คุณขจิต และกัลยาณมิตรอื่นๆ ส่งมาให้ครับ

 

series ๑ : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม+นก

Rhino
Elephant
Hippopotamus
Giraffe
Leopard beesman
Kitty 3 beeman
Tiger beesman
Lion beesman
Monkey
Pig
Polar Bear
Bunny
Penguin Crow Parrot beesman

series ๒ : สัตว์ตระกูลแมว/เสือ

Kitty 2 Lion Leopard beesman
Kitty 3

Lion Lion
Lion Lion

Tiger beesman
Kitty 4 Lion Kitty 7