อนุทินที่4

ขอให้มีความสุขกับการเรียน
webblog ใบอนุทินงาน ฉบับที่ 4 วันที่เขียน  5  สิงหาคม  ๒๕๔๙เรื่องที่เรียน  การทำ  webblog.............................................................................................................ความคิดเห็นที่ได้หลังจากที่ได้รับการศึกษา        เรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้  webblog  สามารถนำเสนอข้อมูล  ข้อความการตั้งชื่อป้ายความคิดเห็นต่าง ๆ  การส่งรูปถ่าย  การส่งข้อมูลลงใน webblog และทำให้เข้าใจขั้นการจัดทำ  webblog  ได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การแสดงความคิดจากเพื่อน      ได้สังเกต และพูดคุยจากเพื่อนทุกคนมีความเข้าใจและตั้งใจเรียน  และนำเสนอต่อผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง          สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ใช้  webblog  ได้ถูกต้องเป็นกระจกสะท้อนจากผู้อ่าน  ทำให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป        การประเมินผลการเรียน        หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องของ  webblog  แล้ว สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน           การเข้า Web  Gotoknow           การลงทะเบียนเพื่อสมัคร  Blog           การเข้าใช้ระบบ           การสร้าง Blog           การปฎิบัติงาน ตามคำสั่งต่าง  คือ  ประวัติ  ศูนย์รวมข้อมูล  แผงควบคุม  การออกจากระบบ  ค้นหา  เป็นต้น ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียน           ข้าพเจ้ามีความสนใจในการเรียนวิชานี้เป็นอย่างมากและมีประโยชน์ต่อการเรียนในระดับปริญญาเอก และในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างดี           ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาบ้านนอก

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มเนื้อหว่าน

หมายเลขบันทึก: 41547, เขียน: 29 Jul 2006 @ 16:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ยินดีต้อนรับ Bloger ใหม่ๆ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

Tacit K ของแต่ละท่านมีคุณค่ามาก นำมาแลกเปลี่ยนกันครับ