อนุทินครั้งที่ 4 เรียนวันที่ 29 กรกฏาคม 2549 อาจารย์ ดร. ประกอบ ใจมั่น  สอนได้ประทับใจมาก  ไม่มีความเครียดอยู่ในความรู้สึกของท่านอาจารย์เลย ช่างมีความรู้สึกของการเรียนรู้จริง ๆ คือการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน ซึ่งการสอนวันนี้มีดังนี้

1. การลงทะเบียนเพื่อสมัคร blog

2.การเข้าสู่ระบบ

3. การสร้างblog

และก่อนหน้านี้ได้ทบทวนการสืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ และการทำวิทยานิพนธ์ ต่อไป