เรียน ดร.ประกอบ  ใจมั่น

เนื่องจากไม่ได้มาเรียน 1 ครั้ง  ทำให้ไม่เข้าใจเรื่องงานท่จะต้องส่ง  และมีงานเร่งด่วน (งานศพน้องชายท่เพิ่งเสียชีวิต)  จะรีบส่งงานย้อยหลังเร็ว ๆนี้  จะรีบส่งให้ครบทุกชิ้นงาน

       การเรียนในวันนี้

วันนี้ช่วงบ่ายเรียนสนุกมาก บรรยากาศดี  อาจารย์สอนน่าสนใจมาก