คนเราพอพูดถึงเรื่องกินก็หัวเราะเพราะเป็นเรื่องง่ายๆกล้วยๆที่คนเราต้องประสบกับมันทุกวัน  แต่สำหรับการกินในที่นี้หมายถึงการกินอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่กินของที่ไม่เป็นประโยน์เข้าไปเช่น สุรายาเสพติด ของหมักดอง เผ็ดจัด หวานจัดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการกินดีอยู่ดี