วันนี้มีการสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ข้อสอบทั้งหมดมี 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ในการทำข้อสอบอาจารย์ให้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง แต่ละคนตั้งหน้าตั้งตาทำกันใหญ่ แล้วคะแนนการสอบก็ออกมา มีตั้งแต่ 20 กว่าจนถึง70 กว่าก็มี ถึงแม้ว่าบางคนจะได้คะแนนน้อยแต่ก็ยังยิ้มได้หัวเราะ สนุกสนานเฮฮา เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ยังไงสีสันความร่าเริงก็ยังคงมีประจำห้องเหมือนเดิม ไม่เครียดดี สภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศแบบนี้น่าเรรียนดีค่ะ