วันนี้ได้เรียนกับอาจารย์ดรใ ปทีป  ทำให้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น