เรียนคอมพิวเตอร์ ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ติดต่อ

  ระบบคอมพิวเตอร์กับการจัดการศึกษา นักพัฒนาการศึกษากับแก้ปัญหาชุมชน  
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา การจัดการความรู้  ซึ่งประทับใจ ศ.ดร.ประทีป  เมธาคุณวุฒิ  ในการนำความรู้จากไอที  มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งการจัดการความรู้  ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  จะต้องมาจากความต้องการของชุมชน  ในสภาพปัญหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เรียนปริญญาเอกบ้านนอก พบว่า ในการนำข้อเสนอวิจารณ์ เช่น การพัฒนาคน  จะต้องมาจากการศึกษาซึ่งในสภาพปัจจุบันพบว่า การศึกษาที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่จะขาดทักษะการคิด ซึ่งทุกคนเห็นพร้อมกัน เห็นควรที่เราจะมุ่งพัฒนาในส่วนที่ขาด แต่เราทุกคนในฐานะนักพัฒนาวิจัย จะต้องพัฒนาในตรงจุดตรงประเด็น  ตามที่สังคมเกิดความอ่อนแอ  จะต้องชี้ให้ตรงจุดตามประเด็นที่ชุมชนต้องการ ท่านศ.ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ  ได้กล่าวสอดคล้องตรงกับที่ได้อภิปรายดังกล่าว  วันที่ 29  กรกฏาคม 2549 ณ ห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปริญญาเอกนอกบ้าน

หมายเลขบันทึก: 41515, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 09:29:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พัฒนาท้องถิ่น

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)