วันนี้เป็นวันที่โชคดี  ที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ศ.ดร.ปทีบ  ผู้ซึ่งมีแนวความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน  และไม่ชอบการประชุมอะไรๆ(โดยเฉพาะหน่วยงาน)ที่ไม่ค่อยได้สาระที่เป็นประโยชน์  ถูกใจจริงๆ

             อาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องInformation  System  ทำให้ได้ความรู้ในรายละเอียด  ถ้าการทำงานทุกอย่างมีการจัดระบบเช่นที่อาจารย์ให้ความรู้  ผลการทำงานของหน่วยงายต่างๆ น่าจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก

             ชอบที่อาจารย์บอกว่าตปท.ไม่ให้เงินเดือนช่วงหยุด  ไทยเราน่าจะทำบ้างนะ

                                                                         ขอบคุณค่ะ