การบริหารการศึกษาปัจจุบันมีทฤษฏีอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย  จนบางครั้งทำให้การบริหารในสถานศึกษาเกิดความแปรปรวน ยุ่งเหยิงไปพักใหญ่  พัฒนาการการศึกษาก็สดุดไปบ้าง ไม่ราบรื่นต่อเนื่องอย่างที่ตั้งใจไว้  หันไปดูคนข้าง ๆ ปรากฏว่าเขาไปไกลกว่าที่เราคิดมาก แต่ทั้งหมดทั้งหลายแหล่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ในความเป็นจริงผู้สนใจทั่ว ๆ ไป สามารถตีความคำว่าผู้เรียนเป็นสำคัญได้หลากหลาย