จากการได้ร่วมฟังบรรยายและร่วมอภิปรายกับ ศ.ตร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ  ทำให้ได้เข้าใจการใช้  ความสำคัญของ  ICT ได้สนุกสนานไม่ค่อยจะได้เล่นกับระบบ ICT มาก่อนมัวแต่ทำวิจัยอยู่กับชุมน ตั้งแต่ได้เรียนกับดร.ประกอบ  ทำให้ได้สนุกกับการค้นหาเอกสาร ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย  เสียดายที่ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นกับการสืบค้นมาก ๆ คิดว่าอนาคตคงต้องได้สนุกกับงานวิจัยพัฒนา  มากขึ้น