วันนี้เรียนกับท่านอาจารย์ปทีป

การศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น

       วันนี้ได้รับการเรียนรู้ จากท่านอาจารย์ ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ 

ได้นำแนวคิด หลักการจากท่าน ที่จะนำไปประยุกษ์ใช้กับการเรียนใน

เรื่องของการใช้สารสนเทศ  และในเรื่องของการทำงานในท้องถิ่น

ว่าควรจะนำแนวคิดแบบคนท้องถิ่น  อย่าใช้แนวคิดหรือการใช้คำพูด

แบบคนเมือง  เพราะถ้าใช้แบบนั้นจะทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาท้อง

ถิ่นได้จริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ต.อ.ปริญญาเอกความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

41501

เขียน

29 Jul 2006 @ 15:50
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:29
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก