โรงเรียนเพื่อนเด็ก

ตันจำรูญ
โรงเรียนเพื่อนเด็ก ดีจริงๆ

โรงเรียนบ้านนาบอนได้จัดอบรมโรงเรียนเพื่อนเด็กให้กับตัวแทน

นักเรียน  29  คน  คณะครู 15  คน  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 25 คน

เมื่อวันที่ 19 -21  ก.ค.49  จุดประสงค์ เพื่อให้ผุ้เข้าร่วมอบรมหรือ

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและร่วมวิเคราะห์สิทธิเด็กขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ  

คือ  1. สิทธิด้านการอยู่รอดปลอดภัย       2. สิทธิด้านการคุ้มครอง    

       3. สิทธิด้านการพัฒนา   4. สิทธิด้านการมีส่วนร่วม

หลังจากการอบรมจบไปแล้ว ทำให้ นักเรียนมีความสุขในการเรียน การ

 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะทกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khru-nabon

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเพื่อนเด็ก

หมายเลขบันทึก: 41496, เขียน: 29 Jul 2006 @ 15:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)