GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โรงเรียนเพื่อนเด็ก

โรงเรียนเพื่อนเด็ก ดีจริงๆ

โรงเรียนบ้านนาบอนได้จัดอบรมโรงเรียนเพื่อนเด็กให้กับตัวแทน

นักเรียน  29  คน  คณะครู 15  คน  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 25 คน

เมื่อวันที่ 19 -21  ก.ค.49  จุดประสงค์ เพื่อให้ผุ้เข้าร่วมอบรมหรือ

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและร่วมวิเคราะห์สิทธิเด็กขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ  

คือ  1. สิทธิด้านการอยู่รอดปลอดภัย       2. สิทธิด้านการคุ้มครอง    

       3. สิทธิด้านการพัฒนา   4. สิทธิด้านการมีส่วนร่วม

หลังจากการอบรมจบไปแล้ว ทำให้ นักเรียนมีความสุขในการเรียน การ

 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะทกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41496
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)