โรงเรียนเพื่อนเด็ก

  ติดต่อ

  โรงเรียนเพื่อนเด็ก ดีจริงๆ  

โรงเรียนบ้านนาบอนได้จัดอบรมโรงเรียนเพื่อนเด็กให้กับตัวแทน

นักเรียน  29  คน  คณะครู 15  คน  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 25 คน

เมื่อวันที่ 19 -21  ก.ค.49  จุดประสงค์ เพื่อให้ผุ้เข้าร่วมอบรมหรือ

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและร่วมวิเคราะห์สิทธิเด็กขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ  

คือ  1. สิทธิด้านการอยู่รอดปลอดภัย       2. สิทธิด้านการคุ้มครอง    

       3. สิทธิด้านการพัฒนา   4. สิทธิด้านการมีส่วนร่วม

หลังจากการอบรมจบไปแล้ว ทำให้ นักเรียนมีความสุขในการเรียน การ

 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะทกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khru-nabon

หมายเลขบันทึก: 41496, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:29:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนเพื่อนเด็ก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)