จากการเรียนกับ ศ.ดร.ปะรทีป  เมธาคุณวุฒิ ในวันนี้  ได้เรียนรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้

                1.  เศรษฐกิจชุมชน

                2. ระบบสารสนเทศ

                3.  การพัฒนาท้องถิ่น

                 รู้สึกประทับใจในการพูดแบบตรงไปตรงมา และการโต้ตอบที่รวดเร็วฉับพลัน แต่เสียดายที่ท่านมีเวลาน้อยไป น่าจะอยู่สัก 1 สัปดาห์