GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วันนี้เรียนกับอาจารย์ประทีป

เทคโนโลยีกับการพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ได้รับการศึกษาโดยการรับฟังการบรรยายพิเศษ ของศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  เมธาคุณวุฒิ ในประเด็นเรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศกับการพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้  ทำให้ข้าเจ้าได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะได้เห็นความจำเป็นในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ  หรือนำไปสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอยางดี  อาจารย์บรรยายได้ตรงประเด็นและดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษา
หมายเลขบันทึก: 41502
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)