วันนี้เรียนกับอาจารย์ประทีป

  ติดต่อ

  เทคโนโลยีกับการพัฒนาท้องถิ่น  

จากการที่ได้รับการศึกษาโดยการรับฟังการบรรยายพิเศษ ของศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  เมธาคุณวุฒิ ในประเด็นเรื่อง เทคโนโลยีและสารสนเทศกับการพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้  ทำให้ข้าเจ้าได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะได้เห็นความจำเป็นในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ  หรือนำไปสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอยางดี  อาจารย์บรรยายได้ตรงประเด็นและดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 41502, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:29:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)