แลกเปลี่ยนความรู้

พุทธศาสนา

gotoknow เป็นมิติใหม่ของการเปิดเสรีทางความคิด ซึ่งปัจจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ้อน หลากหลายความคิดจนบางครั้งดูเหมือนกำลังสับสน การแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ อาจกล่าวได้ว่าgotoknow เปรียบเสมือนเป็นกัลยาณมิตรที่คอยชีนำ ในสิ่งแปลกใหม่ ให้ผู้รับสื่อได้ใช้โยนิโสมนสิการเฟ้นเอาสาระนำมาพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่วนประเด็นที่สนใจศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้คือเรื่องของธรรมในพุทธศาสนาและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการเผยแผ่เพื่อเป็นแนวทางนำมาประยุกต์ใช้กับที่วัดต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-c&i

คำสำคัญ (Tags)#จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 41533, เขียน: 29 Jul 2006 @ 16:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)