แลกเปลี่ยนความรู้

  ติดต่อ

  พุทธศาสนา  

gotoknow เป็นมิติใหม่ของการเปิดเสรีทางความคิด ซึ่งปัจจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ้อน หลากหลายความคิดจนบางครั้งดูเหมือนกำลังสับสน การแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ อาจกล่าวได้ว่าgotoknow เปรียบเสมือนเป็นกัลยาณมิตรที่คอยชีนำ ในสิ่งแปลกใหม่ ให้ผู้รับสื่อได้ใช้โยนิโสมนสิการเฟ้นเอาสาระนำมาพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่วนประเด็นที่สนใจศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้คือเรื่องของธรรมในพุทธศาสนาและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการเผยแผ่เพื่อเป็นแนวทางนำมาประยุกต์ใช้กับที่วัดต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-c&i

หมายเลขบันทึก: 41533, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:29:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จริยธรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)