อยู่ที่โรงเรียนการสอนเด็กให้เป็นคนดีคือไม้หวายแต่ต้องรู้จักใช้อย่าใช้มากเกินครูนั้นเวลาถือไม้หวายต้องยิ้มเอาไว้ประมาณว่าครูใจดีภายนอกแต่ใจร้ายภายใน  เด็กนักเรียนจะสามารถรับเราได้อย่างไม่มีปัญหา