พบกับ ศ.ดร. ปทีป วันนี้น่าจะเป็นหญิงเก่งนะ  วันนี้เรียนเรื่องWebblog  ได้สนุกสนานดีและดร.ประกอบทบทวนการสืบค้นให้ด้วยทำให้มีความสุขกับการสืบค้นอีกเยอะ  แต่ที่ส่งไปให้อาจารย์เห็นเป็น ไฟล์ล้มเหลวอยู่ด้วย   คืนนี้ไปส่งใหม่