๖๗.ระเบียงภาพ ๗ : ภาพ Silhouette คนเดี่ยว ครอบครัว กลุ่มคน ทิวทัศน์


ภาพชุดนี้เป็นภาพต้นฉบับที่ไม่มีตัวหนังสือ สำหรับคุณครู คนทำงานสุขภาพ อสม. ผู้นำชุมชนและคนทำงานชุมชน นักสุขศึกษา ตลอดจนคนทำสื่อการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ และผู้สนใจทั่วไป นำไปดัดแปลงทำสื่อ หรือพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มผู้เรียนต่างๆในการพูด นำเสนอ ช่วยในการสื่อสารและถ่ายทอดให้เป็นระบบ ผูกเรื่องเล่า แต่งนิทาน พัฒนาทักษะการคิดเป็นภาษา ฝึกสะท้อนประสบการณ์และบทเรียนให้เป็นเรื่องราว

ภาพที่ ๑ ขอบฟ้ากว้าง การมีความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความรื่นเริง ความรื่นรมย์ใจ ความเบิกบานใจ การมีความหวัง การมีเป้าหมายกว้างไกล ความมุ่งมั่นแน่วแน่ การมีความสำเร็จจากความเพียรพยายาม

ภาพที่ ๒ อุ่นไอรักเพื่อความงอกงามและเติบโต ครอบครัว ความรักของพ่อแม่ ความเป็นครูเพื่อเรียนรู้ชีวิตของผู้คนระหว่างรุ่น การถ่ายทอดประสบการณ์ทางสังคม การสืบทอดระหว่างรุ่น สุขภาวะครอบครัว ครอบครัวเข้มแข็ง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ความอบอุ่นปลอดภัย ความรักอย่างสุดประมาณ ความรักและเมตตาอย่างพรหม

ภาพที่ ๓ สู่ความงอกงามและเติบโต ครอบครัว ความรักของพ่อแม่ ความเป็นครูเพื่อเรียนรู้ชีวิตของผู้คนระหว่างรุ่น การถ่ายทอดประสบการณ์ทางสังคม การสืบทอดระหว่างรุ่น สุขภาวะครอบครัว ครอบครัวเข้มแข็ง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ความอบอุ่นปลอดภัย ความรักอย่างสุดประมาณ ความรักและเมตตาอย่างพรหม การเรียนรู้โลกกว้าง การเผชิญความท้าทายและการค้นพบ การมีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่กว้างขวาง

ภาพที่ ๔ เพื่อนและความคุ้นเคยดังญาติ เพื่อน มิตรภาพ กลุ่มก้อน กลุ่มคนที่มีความผูกพัน กลุ่มสตรี ความผูกพันเป็นกลุ่ม ความร่าเริงสดใส

ภาพที่ ๕ กอกล้วย ธรรมชาติ ความสงบ ความกว้างใหญ่ พลังชีวิต พลังการงอกงามเติบโต การผ่านพ้นความเหนื่อยยาก ความรื่นรมย์ของชนบท ความผสมกลมกลืน

ภาพที่ ๖ ดงตาล ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ ความสดใสรื่นรมย์ ความสงบ การผ่านพ้นความเหนื่อยยาก ยามเย็น ความเป็นชนบทป่าเขาลำเนาไพร ความมั่นคงสามัคคี ความเป็นชุมชน กลุ่มก้อน

ภาพที่ ๗ ต้นตาลคู่ CGA ทิวทัศน์ชนบท ป่าเขา ความสงเยือกเย็น ความหนักแน่น แน่วแน่ ความมั่นคง ความเป็นหลักชีวิตกันและกัน ความเป็นเพื่อน มิตรภาพ การพึ่งพิงอิงกัน ความเป็นซึ่งกันและกัน การเผชิญโชค การร่วมกันเผชิญชีวิต การ่วมทุกข์สุข การร่วมผจญภัย

ภาพที่ ๘ ต้นตาลคู่ Retouching และ CGA ทิวทัศน์ชนบท ป่าเขา ความสงเยือกเย็น ความหนักแน่น แน่วแน่ ความมั่นคง ความเป็นหลักชีวิตกันและกัน ความเป็นเพื่อน มิตรภาพ การพึ่งพิงอิงกัน ความเป็นซึ่งกันและกัน การเผชิญโชค การร่วมกันเผชิญชีวิต การ่วมทุกข์สุข การร่วมผจญภัย

........................................................................................................................................................................

 Online Gallerry   ศิลปะและภาพศิลป์ออนไลน์

รูป CGA : Computer Graphic Art ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจ ทั้งเพื่อเยี่ยมชมหาความสุขจากงานศิลปะ และนำเอาไปดัดแปลงทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำเอาไปใช้งานต่างๆตามความสนใจ

  ภาพชุดนี้   เป็นภาพสาธิตให้เห็นถึงพลังของการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ในการนำเอาประสบการณ์ตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภาพถ่าย และเทคโนโลยี IT มาเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้สื่อภาพ งานศิลปะ และคลังสื่อการเรียนรู้ที่เล่าเรื่องได้ดีขึ้น ภาพที่ ๑, ๕, ๖, ๗ ภาพฉากหลังเป็นภาพถ่ายท้องฟ้ายามพลบค่ำ โดย คุณอุ้มบุญ http://gotoknow.org/profile/somying-o  จากโรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร, และภาพที่ ๒, ๓, ๔, ๘ ภาพทิวทัศน์ฉากหลัง เป็นภาพถ่ายโดย คุณแสงแห่งความดี http://gotoknow.org/profile/sangsri , ภาพที่ ๓ กลุ่มเพื่อน เขียนและวาดภาพจากเค้าเรื่องเล่าของคุณครูจุฑารัตน์ ภาพที่ ๖ และ ๗ ตาลคู่ เขียนภาพกราฟิคจากบทกลอนของ คุณครูปณิธิ ภูศรีเทศ http://gotoknow.org/blog/pani/413798#2292713

หมายเลขบันทึก: 414729เขียนเมื่อ 19 ธันวาคม 2010 08:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2013 23:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (25)

สวัสดีครับคุณอุ้มบุญครับ
มีความสุขยามเช้าจากการดูรูปสวยๆนะครับ

                          

ภาพเมฆและท้องฟ้าของคุณอุ้มบุญภาพนี้
พอนำมาจัดวางกับต้นตาลคู่ หรือคนยืน ก็มีพลังและให้เรื่องราวเพิ่มขึ้นอีกหลายมิติเลยนะครับ

  ขอฝากบทกลอน คู่กับภาพสวย นี้ สิ่งที่ท่านได้ เชื่อม สัมพันธ์แห่งมิตรภาพ อย่างมั่นคง  ด้วยแรงบันดาลใจ  จากหลายท่าน  คุณแสงแห่งความดี  คุณปณิธิ

 

บันทึกนี้ "นิ่มนวล" จังเลยครับ ;)...

ได้บทกลอนทำให้มีสีสันมีรสนิยมละเมียดละไมในชีวิตอีกโขเลยนะครับ
นี่ถ้าหากใครดูภาษาภาพ เรียนรู้มิติสังคมและอ่านภาพสะท้อนสังคมเป็น ก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าโครงสีชุดนี้ หรือ Colour Scheme ชุดนี้ เป็นโครงสีของงานแต้มฮูบ-แต้มสีของภาคอีสานมากอย่างยิ่งครับ

แปลกเหมือนกันนะครับ การนำมาใช้ได้สวยนั้น น่าสนใจว่าสังคมและสภาพแวดล้อมส่งผ่านเข้าไปสู่ตัวปัญญาปฏิบัติของคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆได้อย่างไร นี้นับว่าเป็น Tacit Knowledge เป็นเคล็ดลับ ความลับ ความมหัศจรรย์ของชีวิต ที่การจัดการความรู้และภาษาการบันทึก บอกเล่า ถ่ายทอด และสื่อแสดงด้วยศิลปะเท่านั้น จึงจะสามารถช่วยการเข้าถึงและให้ประสบการณ์แก่กัน ส่งผ่านความรู้สึกนึกคิดบางอย่างให้กันและกันได้นะครับ

สวัสดีครับอาจารย์ Wasawat Deemarn ครับ
เมื่อคืนได้นั่งแวะเข้าไปท่องงานแต่งของน้องเพื่อนของอาจารย์ ผ่านรูปถ่ายฝีมืออาจารย์ด้วยนะครับ เพลินและสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมล้านนามากเลยนะครับ

ชอบโทนสีบันทึกและภาพบันทึกนี้จังค่ะ ดูอุ่นๆ สบายๆ เหงานิดๆ ค่ะ

บรรยากาศอย่างนี้ หากเป็นบ้านนอกก็น่าได้นั่งเผาข้าวหลามกันนะครับ
อากาศหนาวๆ นั่งผิงไฟ พอข้าวหลามสุกก็แกะออกมากินร้อนๆ

หากเป็นทางอีสาน ก็น่าได้นั่งห้อยขากินส้มตำปลาร้ากับยำไข่มดแดงยอดผักหวานอยู่กลางทุ่งโล่งๆ หรือไม่ก็นั่งคุยกัน ขับรถเอื่อย ดูชีวิตสองข้างทางที่เคลื่อนไหวช้าลงเรื่อยๆ

หากเป็นทางเหนือ ก็น่าได้นั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อน นั่งคุยและปล่อยสายตามองไล่ไปตามไหล่เขาดงดอย ม่วนเลยนะครับ

ชอบกระบวนการอบรมครูภาษาอังกฤษครั้งนี้ของอาจารย์มากเลยครับ
เป็นวิธีเรียนรู้ที่บูรณาการมากเลยนะครับ และวิธีการก็ฉลาดคิดครับ
มันทำให้มีมิติสังคมเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ การเกิดประสบการณ์อย่างนี้
จะเข้มข้นเหมือนกับการได้ประสบการณ์ชีวิต
เข้มข้นมากกว่าการเรียนความรู้มิติเดียวนะครับ

สวัสดีครับ อาจารย์วิรัตน์

ผมนำภาพที่อาจารย์มอบให้ไว้ มาทำเป็นบัตรส่งความสุขแก่สมาชิกครอบครัว gotoknow ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2554

ถือโอกาสเข้ามากราบสวัสดีปีใหม่กับอาจารย์และครอบครัวของอาจารย์ด้วยนะครับ

 

กราบด้วยความรักและเคารพ

                         

                                                                             เลยมอบให้อีกรูปครับ
                                                                             ให้มุมมองกว้างขวางดีครับ

 

✿อุ้มบุญ✿  มากราบสวัสดีปีใหม่และมารับพรดีดีจากท่าน

 

ดูคึกคัก
ได้บรรยากาศปีใหม่ดีจังเลยครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อาจารย์...ddddd..^____^

  • มีความสุขในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ เช่นกันคร๊าบบบบบ

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ชายอ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก

  จงดลบันดาลและประทานพรให้พี่ชายและครอบครัวมีความสุข

  ปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

  เปี่ยมด้วยพลังกาย-ใจ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามตลอดไปค่ะ

  

ในวารดิถีปีใหม่นี้  มากราบสวัสดี....ท่านอีกครั้ง

อุ้มบุญ

ขออนุญาตมาเรียนปรึกษา เนื่องจากว่า  บันทึก ล่าสุด ยังไม่มีภาพประกอบ  โดยที่เนื้อหา เป็นบทกลอนที่แต่ขึ้น มอบแด่กัลยาณมิตร ทุกๆท่าน ความว่า

"ขอจงมีความสุขทุกวัน  คืน  ชื่นฉ่ำใจ" 

ขอ.......   อาราธนา      คุณพระ        ทั่วหล้า 

จง......มาบันดาลดล       พ้นทุกข์     ลำเค็ญ

มี......แต่ความผ่องแผ้ว   สดใส        ให้เห็น   

ความสุข..... สงบเย็น     นิ่งได้         ในใจ

ทุก.....เช้าวันใหม่          พานพบ      สิ่งดีดี    

วัน.....แจ่มแต้มสี           สันสด         ส่องไสว

คืน....ทวนทบ สิ่งค้าง     สะสาง        สืบไป  

ชื่นฉ่ำใจ.......   สิ่งหวัง   ดั่งปณิธาน......

 

✿อุ้มบุญ✿

และขอมอบกลอนบทนี้จากใจแด่ท่านอาจารย์.......เป็นกำลังใจในทุกๆวันค่ะ.......

 

นำภาพแสงแรกของ ปี 2554 ที่หาดสมิหลา มาฝากอาจารย์ นะครับ

ขอพลังของแสงยามเช้า..สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านศิลปะให้กับอาจารย์นะครับ

(ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ)

 

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ครับคุณมรกตครับ
ขอให้มีความสุขกับปีกระต่ายทองครับ
มีความรัก ความงดงาม เก็บบันทึกไปบนชีวิตและการงาน
ตลอดปีและตลอดไปครับ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ครับหนูนก น้องคุณครูจุฑารัตน์
ขอให้มีความสำเร็จ มีความสุข เป็นคุณครูเพื่อความงอกงาและการเติบโตของเด็กๆ
เป็นที่รักของเพื่อนๆ เป็นผู้บริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอุ่นใจ
เป็นคุณแม่ที่เป็นหลักใจในการสร้างชีวิตที่ดีงามของลูกๆ
เป็นเพื่อนและพลังชีวิตของคู่ชีวิต 
แล้วก็เป็นบล๊อกเกอร์ที่แข็งขัน
มีสิ่งดีๆมาถ่ายทอดแบ่งปันแก่ผู้อื่นอยู่เสมอๆ
ตลอดปีเลยนะครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ครับคุณอุ้มบุญครับ

ขอบคุณทั้งรูปสีน้ำ...สีสันบนจานสีสวยๆ และบทกลอนที่ให้ความรู้สึกงดงามครับ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และความดีงามทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติในชีวิตการงาน
ได้เป็นกำลังส่งเสริมให้ถึงความสุข ได้ความสงบกายสงบใจ ความรื่นรมย์แจ่มใส
เป็นกำลังความคิด กำลังแห่งสติ
เป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากโรคภัยและอุปัทวภัยทั้งหลาย
ได้ประสบความสำเร็จ และมีความงอกงามเกิดขึ้นอยู่เสมอๆในทุกสิ่งเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณแสงแห่งความดีครับ
รูปนี้สวยงามมากจริงๆครับ ทั้งมุมกล้องและบรรยากาศ
รูปปั้นนางเงือกที่หาดสมิหลานี้ มีความเป็นมางดงามและยิ่งใหญ่มากเลยละครับ
แรกเลยก็เค้าเงื่อนมาจากวรรณคดีไทยของสุนทรภู่
ถัดมาก็สร้างขึ้นโดยเทศบาลท้องถิ่นและจังหวัด
ซึ่งภูมิภาคและท้องถิ่นที่จะเห็นความสำคัญต่อการสร้างมรดกทางศิลปกรรมและงานสร้างสรรค์ทางปัญญาของสังคมอย่างนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับ
และอีกความสำคัญหนึ่งก็คือ รูปประติมากรรมที่ผสมผสานกับงานวรรณคดีชิ้นนี้
ปั้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ประกิต(จิตร) บัวบุศก์ ศิลปินแห่งชาติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะช่าง ท่านเป็นประติมากรผู้ปั้นพานรัฐธรรมนูญของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเป็นจิตรกรผู้ได้ชื่อว่าบุกเบิกงานศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ที่สำคัญท่านหนึ่งของประเทศไทย ท่านเพิ่งจะถึงแก่กรรมเมื่อไม่กี่วันมานี้เองด้วยอายุ ๙๙ ปีครับ
ผมเคยไปชมและนั่งถ่ายรูปตรงนี้เลยเมื่อสัก ๓๐ ปีมาแล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี