-แค เป็นพืชที่ไม่น่ามองข้าม ยังจำได้ว่าที่บ้านมักมีต้นแคติดสวนไว้เก็บดอก เก็บยอดกิน เมื่อมีคนมาขอแบ่ง-ขอซื้อดอกบ่อยๆ แม่ก็เริ่มปลูกแซมสวนไว้ขาย เดียวนี้ดอกแคเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ดีและมาเหมือนพืชผัก และ ราคาเหมาะสมดี

     -แค แบ่งจากสีดอกได้หลายสี ผมเคยเห็นดอกแค สีแดง สีส้ม สีม่วง และสีขาว แต่ที่นิยมนำมารับประทานคือ แคดอกขาว เพราะเวลาแกงแล้วน้ำแกงไม่คล้ำ

     -แคขาว มี 2 ประเภท คือ แคที่ต้นใหญ่ ใบเยอะ และมีสีเข็ม ดอกน้อย และติดดอกช้า ชาวบ้านป่าเรียก "แคปี"  ส่วนอีกประเภท ต้นเล็ก ใบน้อย และสีจางกว่า มีดอกดก และออกดอกไว ต้นขนาดหัวเข่าก็เริ่มมีดอกให้เห็นแล้ว เรียก "แคต่ำ หรือ แคเตี้ย"

     -แคเตี้ยนี้ เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเก็บดอกขาย เพราะให้ดอกมาก ทนร้อน และทนแล้ง เพาะง่ายจากเมล็ด เพียงเดือนก็นำกล้าลงปลูกได้ หลังปลูกแล้วไม่นานกว่า 2 เดือนก็ได้เก็บดอกแล้ว แต่ต้องปลูกใหม่ทุกปี หรือ 2 ปีเพราะต้นโทรมง่ายจากแมลงรบกวน

     -แคเตี้ยนี้ ปลูกในสวนไม้ผล ในขณะยังไม่ให้ผลผลิตได้โดยไม่รบกวนพืชหลัก เพราะร่มเงาน้อย เป็นการเพิ่มรายได้ในขณะรอผลผลิตจากพืชหลักได้ดี

     -แคเป็นสมุนไพร รับประทานเพื่อ ลดไข้ ขับพิษ ลดไขมันในเลือด รักษาโรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น เปลือกใช้โขลกทาผิวหนังแก้แพ้พิษแมลง

     -เอารูปต้นแคในสวนมาให้ดูครับ ปลูกในสวนลำไย และสวนผัก