ก๊อกน้ำที่ใช้มานาน เปิดน้ำใช้มาตลอดนั้น เมื่อวันหนึ่งน้ำไหลออกมาไม่ทันใจ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะ

ก๊อกน้ำที่ฝืดทำให้น้ำไหลออกมาไม่ทันใจ ให้ใช้น้ำมันเครื่องหยดตรงหัวก๊อกจะช่วยได้มาก