สวัสดีครับ ชาวชุมชนฐานความรู้ ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมเป็นตัวฟันเฟืองตัวเล็กในองค์กรสื่อของรัฐ อยากให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อของรัฐแห่งเดียวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ได้อยากเป็นเอกภาพมากขึ้น ก่อนอื่นขอพูกถึง คำว่า "SDU" ไปดูที่ http://region5.prd.go.th/sdu/sdu.ppt นะครับ ถามว่า คนบ้านเราจะได้อะไรบ้าง ผมเองก็มีรายละเอีดยเรื่องน้อยมาก แต่ความคาดหวังก็คือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและบริการได้อย่างเต็มความสามารถมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญม่แสวงหากำไรครับ .....พบกันใหม่ใน blog ต่อไปนะครับ SEE YOU NEXT BLOG

ป้าย: National  Broadcasting  of  Thailand