ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกวันนี้ ขอคำปรึกษาจากพี่ ๆ  น้อง ๆ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ