ตามที่ว่าไว้ข้างต้นนะคะ ว่า เรามีบูท KM 10 บูท ได้ภาพมาฝากคร่าวๆ ให้ชมบูท ว่า มีเสื้อผ้าหน้าผม เป็นอย่างไรความแออัดของตลาดเป็นยังไง ... ลองจินตนาการตามดูนะคะ ว่าจะจ๊อกแจ๊กจอแจกันอย่างไรบ้าง ... แต่ก็ถูกหลัก ตลาดน่าซื้อ น่าจับจ่ายของกรมอนามัยละค่ะ

ทางเข้า-ทางออก ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย 

ทางเข้า-ทางออก ตลาดนัดกรมอนามัย

ทางเข้า - ทางออก ของตลาดนัดค่ะ คือว่า เข้าได้ ออกได้ โดยเสรีค่ะ 

 KM Bakery 1

KM Bakery

บูทที่ 1 ... KM Bakery (1) ... KM ในงานวิจัยกับเครือข่าย โดย ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

 KM Bakery

บูทที่ 2 ...  KM Bakery (2) ...  การจัดการความรู้ในงานห้องคลอด-ห้องผ่าตัด โดย ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

 KM ขอนแก่น

บูทที่ 3 ...  เส้นทางนักบุกเบิก พัฒนาคนงาน ฐานข้อมูล KM ขอนแก่น โดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

 KM สร้างเครือข่ายพันธมิตร

บูทที่ 4 ...  การสร้างเครือข่าย จุดเปลี่ยนองค์กร : กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข

 KM Spy

บูทที่ 5 ...  KM Spy โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

ยังต่อมี บูทที่ 6 - 10 ในเรื่องเล่าต่อไปค่ะ