เท้า-รองเท้า คู่กัดแห่ง ศตวรรษ วันก่อนได้ตรวจคนไข้เบาหวาน เป็นคนไข้ชาย อายุประมาณ 55 ปี แข็งแรง ทำงานที่ต้องเดินมาก พบ Callus หนามากหลายตำแหน่ง

lateral view of rt.footZoom in 

 

Zoom in

ที่สำคัญ คือไม่ใช่ตำแหน่ง ลงน้ำหนักของเท้า

ถ้า พบ Callus ที่ไม่ได้อยู่ ณ. ตำแหน่งลงน้ำหนัก พึงต้องรีบตรวจรองเท้า ในรูปแสดงให้เห็น รองเท้าหัวแคบจนมีการบีบที่ medial side of big toe และ 5 th toe เมื่อตรวจคลำในรองเท้า จะพบ Soft lining ของรองเท้านั้น ขาดจากการเสียดสีจนทะลุเป็นรู ขนาดรองเท้ายังทะลุเป็นรูแล้วเท้าจะไปเหลืออะไร เราต้องแนะนำให้คนไข้เปลี่ยนรองเท้าโดยเร็ว และ ควรเป็นรองเท้าทรง Wide & extra dept toe box ดังนั้นการ Trim callus ออก ถือเป็นวิธีที่ต้องปฏิบัติ  Zoom in  (ในงานวิจัย ชี้ว่า การ Trim callus ช่วยลด Pressure ที่ Callus ลงได้ทันที ถึง 30%) แต่ถ้าไม่ได้ แก้ที่สาเหตุของการมี Reaction force ที่มากระทำ จากผิวสัมผัส ของวัตถุ(เท้า กับ สิ่งอื่น) Callus ก็จะ Form ตัวขึ้นมาใหม่เสมอ ครับ