เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549 ดิฉันได้รับเกียรติจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าร่วมเสวนาคนเขียน blog ครั้งที่ 3/2549  และได้รับมอบหมายให้Present หัวข้อวิจัยสถาบันในฐานะผู้วิจัย  ในวันและเวลาเดียวกัน  ใจจริงน่ะอยากไปเข้าร่วมเสวนาคนเขียน blog เพื่อรับฟังและ ลปรร. กับ bloger ท่านอื่น ๆ  แต่ทั้งสองมีความสำคัญเท่ากัน รักพี่แต่เสียดายน้อง ต้องเลือกเพียงหนึ่ง  ดิฉันจึงได้เลือกวิจัยสถาบันก่อน ในหัวข้อที่นำเสนอ ได้แก่ ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานด้านวินัยและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อย่าเพิ่งน้อยใจน๊ะค๊ะ ยังไงก็ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะ