เก็บเข็มถักไหมพรม หรือเข็มโครเชต์ ที่กำลังถักเสื้ออยู่ไม่ให้หายและเสื้อไม่เสียรูป

 ให้วางเข็มไว้ตรงกลาง แล้วม้วนเก็บในที่เก็บที่มีลักษณะเหมือนกระบอกใส่จดหมาย

แค่นี้ ก็ไม่หายแล้วครับ