๕๔.คารวะดนตรีชีวิต แด่เล็ก วงศ์สว่าง ตำนานแห่งเสียงเพลงและมหาวิทยาลัยสร้างนักฝัน


เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้จังหวะไปเดินซื้อหนังสือเพลงเดอะกีตาร์และ I.S. SONG HIT เพื่อเก็บไว้เป็นเครื่องรำลึกถึงตำนานของผู้ที่ริเริ่มทำขึ้นในสังคมไทยและได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คือ คุณเล็ก วงศ์สว่าง งานชุดนี้เป็นการรวมเล่มพิเศษเพื่อทำเป็นที่ระลึกครบรอบ ๔๐ ปีของหนังสือเพลง I.S. SONG HIT และเดอะกีตาร์ แต่คุณเล็ก วงศ์สว่างผู้เป็นตำนานแห่งการสร้างสรรค์หนังสือเพลงนี้ขึ้นในประเทศไทยได้ถึงแก่กรรมก่อนที่หนังสือ I.S. SONG HIT ฉบับพิเศษนี้จะเสร็จและเผยแพร่สู่มือสาธารณชน

ผมเดินไปซื้อเพื่อเป็นหมายเหตุ ทั้งต่อความสนใจและประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวต่อหนังสือเพลง I.S. SONG HIT กับเป็นหมายเหตุทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยร่วมสมัย ได้หนังสือ I.S. SONG HIT ฉบับพิเศษ ๔๐ ปี ๑ เล่ม ซึ่งข้างในแถมรวมเพลงของนักร้องและวงดนตรีชั้นนำที่เลือกสรรอย่างดีบันทึกลงซีดี ๑ แผ่น พร้อมกับแผ่นชาร์ตคอร์ดกีตาร์ซึ่งมีคอร์ดและรูปวาดการจับคอร์ดโดยละเอียดครอบคลุมอย่างที่สุด อีก ๑ แผ่น จากนั้นก็ซื้อหนังสือเพลงเดอะกีตาร์อีก ๑ เล่ม แต่เนื่องจากไม่ได้ติดตามฟังเพลงรุ่นใหม่ๆเลย จึงไม่ค่อยจะรู้จักนักร้องและวงดนตรี เลือกอยู่ตั้งนาน กระทั่งได้วงที่พอจะรู้จักและเคยเล่นเพลงเขาอยู่บ้าง คือ วงอัสนีย์-วสันต์

ซื้อแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะได้สิ่งต่างๆมากมายตามมาตรฐานและบุคลิกของ I.S. SONG HIT และเดอะกีตาร์อย่างที่ผมรู้จักมาแต่ไหนแต่ไรอย่างเต็มที่ มีทีมวิชาการประมวลภาพบันทึกพัฒนาการวงการเพลงสตริงในประเทศไทยนับแต่เก่าก่อนกระทั่งปัจจุบันอย่างรอบด้าน โดยเล่าและถ่ายทอดผ่านความเป็นหนังสือเพลง I.S. SONG HIT และเดอะกีตาร์ ตลอดระยะ ๔๐ ปีที่ผ่านมา  หนังสือ I.S. SONG HIT ให้ภาพสรุปความเป็นตนเองด้วยวิธีที่ตกผลึกความคิดและสื่อสะท้อนความเป็นทั้งหมดของสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้อย่างน่าประทับใจมาก โดยบอกกว่า
                                                      ๔๐ ปีที่ผ่านมา ในหนังสือ I.S. SONG HIT
                                                      มีวงดนตรีผ่านเข้ามากว่า ๑,๐๐๐ วง
                                                      มีนักร้องผ่านเข้ามากว่า ๑๐,๐๐๐ คน
                                                      มีเพลงที่ถูกบันทึกและถ่ายทอด ๑๐๐,๐๐๐ เพลง
                                                      มีผู้ได้อ่านและได้หัดร้องเพลงกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คน

สำหรับวงการศิลปะแล้ว วิธีสื่อและนำเสนออย่างนี้ สิ่งที่กล่าวถึงไม่ได้อยู่ที่ความนัยโตรงของตัวหนังสือและจำนวนตามตัวเลข แต่ตัวสารและ deep dialogue ชุดนี้ บอกกล่าวให้รู้สึกและเกิดจินตภาพได้ถึงความมีอิทธิพลมากที่สุดต่อวงการเพลงสตริงและสังคมไทยเกือบครึ่งศตวรรษ ของหนังสือ I.S. SONG HIT ซึ่งก็ไม่เกินความเป็นจริงที่ I.S. SONG HIT จะให้นิยามตนเองอย่างนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ก็ให้เลข ๐ ซึ่งราวกับไม่มีค่าเลยโดยตัวมันเอง ได้สื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของความเป็นหนังสือ I.S. SONG HIT เมื่อได้ผ่านการเติมเลข ๐ เข้าไปสร้างความหมายบนหน่วยที่แตกต่างทีละหน่วย เลข ๐ อันว่างเปล่าเพียง ๑ หน่วยก็กลับเพิ่มพูนความแตกต่างให้เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกครั้งไปนั้น ก็บอกเล่าถึงความเป็นหนังสือเพลง I.S. SONG HIT ในความเป็นผู้บุกเบิกและทำสิ่งที่ผู้คนมองไม่เห็นความหมาย ไม่มีค่า ให้กลายเป็นความสำเร็จและเป็นผู้นำให้เกิดหลายอย่างตามมาภายหลังมากมาย 

ผมอยากจะเสริมเข้าไปอีกจากประสบการณ์และความรับรู้ของตนเองอย่างมั่นใจเป็นอย่างยิ่งด้วยว่า นักร้องและวงดนตรีสตริงเกิดใหม่รุ่นแล้วรุ่นเล่าในสังคมไทยนั้น เชื่อว่าไม่มีคนใดและวงไหนเลยที่จะไม่เคยผ่านการฝึกฝนตนเองทั้งการร้อง การเล่นดนตรี และการรวมกลุ่มทำสิ่งสร้างสรรค์กันด้วยหนังสือ I.S. SONG HIT และ เดอะกีตาร์

เราต้องยอมรับความเป็นจริงบางประการว่า ดารานักร้อง เพลง และดนตรีนั้น มีส่วนสำคัญมากต่อการเป็นผู้นำกระแสสังคม ราวกับเป็นผู้กำกับจังหวะลมหายใจและให้เสียงการเต้นของหัวใจของสังคม ตลอดจนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมชีวิตและสร้างความเคลื่อนไหวในมิติอื่นๆที่สืบเนื่องต่อไปอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการบันเทิง สื่อสารมวลชน การสร้างคลื่นสังคมและวัฒนธรรมการคิด การเป็นตัวแบบการแสดงออกต่อสาธารณะ เหล่านี้เป็นอาทิ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถกล่าวได้เช่นกันอีกว่า ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของเขาและเธอเหล่านั้น ล้วนได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้และบ่มเพาะตนเองมาจากหนังสือ I.S. SONG HIT ทั้งสิ้น

หนังสือ I.S. SONG HIT จึงเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีบทบาทต่อการสร้างผู้นำทางความคิดและผู้สร้างกระแสนิยมจากวงการเพลงสตริงของสังคมไทย ซึ่งส่งผลกระทบและผลสืบเนื่องต่อกระบวนการหล่อหลอมและให้ประสบการณ์ทางสังคมแก่ผู้คนเป็นจำนวนมาก นับว่ายิ่งใหญ่มาก ซึ่งตรงนี้นั่นเองที่ทำให้ผมต้องเดินไปหาซื้อมาเก็บไว้

ภายในหนังสือ I.S. SONG HIT จะมีเอกลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพที่คนเล่นดนตรีจะทราบกันโดยทั่วกันเป็นอย่างดีในหลายองค์ประกอบ ทั้งความทันเหตุการณ์ ทันสมัย ความรอบรู้เกี่ยวกับเพลงและเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี ทั้งของสังคมไทยและทั่วโลก ความถูกต้องของเนื้อเพลง ความถูกต้องของการแกะคอร์ด รวมทั้งจะมีเทคนิคให้การเรียนรู้เพิ่มเติมให้อยู่ตลอดเวลา เช่น ภาพวาดการจับคอร์ดใหม่ๆ สอดแทรกไว้ในเนื้อเพลงอยู่เสมอๆ อีกทั้งจะมีความรู้สำหรับศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี สอดแทรกไปด้วยในทุกเล่ม ซึ่งในหมู่วัยรุ่นและคนเล่นเพลงนั้น เป็นที่ทราบกันเองโดยนัยว่า หากใครถือหนังสือเพลง I.S. SONG HIT นั้น จะไม่ใช่กลุ่มที่เล่นเอามันส์หรือโฉ่งฉ่าง แต่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนดนตรีที่พูดตามภาษาการจัดการความรู้ ก็คงจะเปรียบเทียบว่าเป็น Learning and Knowledg-Based Player ก็คงจะไม่ผิดนัก

ภาพฉากหลัง เอามาจากภาพถ่ายฝีมือของ คุณแสงแห่งความดี http://gotoknow.org/profile/sangsri

ผมรู้จักหนังสือ I.S. SONG HIT เล็ก วงศ์สว่าง และการเล่นกีตาร์ อย่างไม่ได้ตั้งใจและอย่างไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อนหน้านั้นเลย แต่เป็นการได้รู้จักโดยบังเอิญและภายในคืนเดียว

ช่วงนั้นผมเพิ่งอายุ ๑๗-๑๘ ปีและยังคงเป็นเด็กวัดวัดเขาวังราชบุรี โดยเรียนศิลปหัตถกรรมอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคราชบุรี วันหนึ่งเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้เอาหนังสือเพลง I.S. SONG HIT และกีตาร์ไปเรียนด้วย แต่พอเลิกเรียนก็ขี้เกียจถือกลับบ้านและฝากให้ผมเก็บไว้ให้ ผมหอบกีตาร์และหนังสือเพลงของเพื่อนกลับไปเก็บไว้ให้คืนหนึ่ง ทว่า ความที่เป็นคนเล่นดนตรีโรงเรียนและเล่นแตรวงอยู่บ้านต่างจังหวัดมากว่า ๖ ปี เมื่อเห็นเครื่องดนตรีก็ย่อมเนื้อเต้นและตาร้อนผ่าวเขาใส่

แต่ที่วัดเขาวังนั้น เป็นวัดที่มีข้อห้ามในการร้องรำทำเพลงเด็ดขาด ผมก็เลยอาศัยลงไปที่ห้องส้วมซึ่งอยู่ล่างสุดและมีผนังปิดทึบ เข้าไปเปิดหนังสือเพลง I.S. SONG HIT นี้นั่นเอง ดูคอร์ดและอ่านคำแนะนำวิธีจับคอร์ดกีตาร์ ส่วนจังหวะการตีนั้น ผมตีกลองและฟังกลุ่มเสียงเพลงในคีย์เดียวกันเป็น ดังนั้น พอคลำๆให้เสียงออกมาได้ สักครู่ก็กำคอร์ดได้

คืนนั้นผมก็ทดลองตีคอร์ดกีตาร์และร้องเพลง แฟนฉัน ของ วงชาตรี ขลุกๆขลักๆ แต่ก็เล่นไปได้ทั้งเพลง แล้วก็พอรุ่งขึ้นก็ถือกีตาร์และหนังสือเพลงไปคืนเพื่อน ตั้งแต่นั้นมาผมก็เล่นกีตาร์ได้ ผมซื้อหนังสือชุดนี้เก็บไว้และทดลองเปิดดูแล้วก็แทบจะร้องเล่นไม่ได้สักเพลงเพราะไม่ค่อยได้ฟัง แต่ก็ให้ความรู้สึกที่มีความหมายแก่ตนเองมาก เพราะเหมือนกับเจอเพื่อนเก่าที่รักและสนิทสนมกันมาก.

หมายเลขบันทึก: 412903เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2010 16:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2013 23:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

ผมตั้งใจอ่านบันทึกนี้...ไม่ใช่เหตุเพราะมีชื่อผมปรากฏอยู่ในบันทึกนี้

หากแต่..ความหมายของดนตรี คือ ศิลปะที่ผมมีอยู่ในใจมานาน

ผมซึบซับ ดนตรี ผ่านทัศนะของผม และความเป็นคนรักศิลปะ ที่ตัวเองไม่มีโอกาสได้แสดงออก แต่ผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ผมจับต้องมัน

ลูก ๆ ของผม คือตัวแทนของผม ทั้งลูกชายและลูกสาว

ที่ผม ซึมซับความเป็นคนชอบศิลปะผ่านตัวลูก ...ศิลปะไม่เคยทำให้คนที่สัมผัส รู้สึกผิดหวังเลย นะครับอาจารย์

หลับตานึกถึงภาพอาจารย์จับกีตาร์ตัวโปรด ร้องเพลงโปรดของอาจารย์ แม้นผมจะไม่ได้ยิน

แต่ผมรู้สึกถึงความสุนทรีย์ในอารมณ์ นะครับ

อยากฟังเพลง แฟนฉัน ของอาจารย์ ผ่าน youtube จังครับ

และผมรู้ว่า ... ณ ชุมชน แห่งนี้ มีผู้ที่มีความสามารถพอที่จะทำสิ่งนี้ได้

และผมจะรอนะครับ

ด้วยความรักและเคารพ

Large_picture69373

ขอมอบภาพนี้ให้อาจารย์ นะครับ

ตะวันลับเหลี่ยมเขาที่นครนายก วันที่ 8 ธันวาคม 53 เวลาประมาณ 17.30 น

สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้น่ารักจังค่ะ  พี่คิมเคยเห็นหนังสือแบบนี้ตอนเป็นรุ่น ๆ แต่ไม่เคยซื้อ ได้แต่ขอลอกเนื้อเพลงจากเพื่อนเอาไปหัดท่องค่ะ

แฟนฉัน..และหลาย ๆเพลงของวงชาตรีจำได้ค่ะ  เพราะเกิดทันค่ะ

  • ✿อุ้มบุญ✿ดื่มด่ำความงดงาม
  • เข้ามาอ่านบันทึกนี้  เพราะชื่อบันทึก ยังได้อรรถรส แห่งตำนาน บทเพลง "เพื่อชีวิต"ที่ชื่นชอบ เป็นทุนเดิม
  • หากท่านอาจารย์จะกรุณา สักเพลง สมาชิกคงปลื้ม....
  • และยังมาพบภาพศิลปะขั้นเทพ อย่างฉ่ำใจ

 

  • ภาพนี้ ประทับใจ อย่างมากมาย คิดได้อย่างไร ทึ่ง.....ค่ะ
  • ขอฝากภาพ อาทิตย์อัสดง ฟ้าสวยจากป่าติ้ว  ขณะเดินทาง ไปทำบุญที่วัด เมื่อ 3 วัน ก่อน  6  ธันวาคม 2553  และขอน้อมจิตคารวะ

 

  •  

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

           จำได้ว่าเมื่อยี่สิบกว่าๆปีที่แล้ว ก็ได้เรียนรู้การเล่นดนตรี(กีตาร์)ครั้งแรกจากหนังสือ I.S. SONG HIT เป็นหนังสือที่มีเอกลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพที่ดีมากๆในหลายองค์ประกอบ ทั้งความทันเหตุการณ์ ทันสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี ทั้งของสังคมไทยและของวงการเพลงทั่วโลก ความถูกต้องของเนื้อเพลง ความถูกต้องของการแกะคอร์ด รวมทั้งจะมีเทคนิคให้การเรียนรู้เพิ่มเติมให้อยู่ตลอดเวลา...ประทับใจมากๆค่ะ...ทุกวันนี้ลูกๆทั้ง 4 คน ก็เจริญรอยตามค่ะ 

ฝากภาพวง..โก๋(ลูกๆ)แก่(คุณแม่)..มาให้ชมค่ะ

 

ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

                         

สวัสดีครับคุณแสงแห่งความดีครับ
งั้นขอมอบภาพนี้ให้คุณแสงแห่งความดีกับครอบครัวนะครับ
มีความสุขมากๆนะครับ ไม่ต้องเนื่องในวันอะไร
แต่ขอให้มีความสุขทุกวันเลยละครับ

สวัสดีครับพี่ครูคิมครับ
กิจกรรมค่ายนี่แทบจะขาดเสียงกีตาร์ไม่ได้เลยนะครับ
ผมเองก็เหมือนกันครับ การซื้อหนังสืออย่างอื่นนอกจากหนังสือเรียนนี่เป็นเรื่องที่แทบจะไม่สามารถคิดได้เลย ต้องใช้วิธีขอจดด้วยมือในสมุดเป็นเล่มๆเหมือนพี่คิมเลยละครับ

สวัสดีครับคุณอุ้มบุญครับ
ขอบฟ้ากว้าง กีตาร์ เป้สัมภาระ เป็นภาพแทนอารมณ์การแสวงหาความหมายแห่งตนได้ดีเหมือนกันนะครับ วาดแบ่งปันกับชาว GotoKnow เพื่อให้มีพลังชีวิตอยู่เสมอ เหมือนชีวิตก็คือการเดินทาง และเราควรจะเดินทางด้วยสายตาที่เปิดกว้างเหมือนแนวขอบฟ้าไกล และด้วยจิตใจที่รื่นรมย์เหมือนเสียงกีตาร์และบทเพลงลอยไกลกับสายลมเย็น...บ๊ะ  เหมือนบทกวีเลย

สวัสดีครับ ดร.มาตายีครับ
ผมเห็นภาพลูกๆหลานๆมาตายีแล้วก็ต้องยิ้มให้ด้วยความน่ารักมากๆครับ
เป็นครอบครัวที่ครึกครื้นและมีชีวิตชีวามากเลยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี