วันนี้ (20 ก.ค.49) สคส. เชิญ รศ. ดร. ครรชิต  มาลัยวงศ์,  ผศ. วุฒิพงศ์  เตชะดำรงสิน,  คุณตฤณ  ตันฑเศรษฐี (แห่ง Internet Thailand),  ดร. อัจฉริยา  อักษรอินทร์ (แห่ง Nectec),  คุณปรเมศร์  มินศิริ (แห่ง kapook.com)   และผู้แทนจาก สสส.   โดยมี ผศ. ดร. ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์  เป็นผู้นำเสนอเรื่องทางเทคนิคและข้อมูลด้านผู้ใช้ของ Gotoknow   เพื่อขอคำแนะนำว่าเดิมเราออกแบบ Gotoknow ให้เป็นคล้าย ๆ เรือพายหรือเรือแจว   แต่จากพฤติกรรมของผู้ใช้บอกเราว่าเราคงต้องเป็นเรือเดินสมุทร   ซึ่งเราไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นได้    จึงต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ

                          

                               บรรยากาศในห้องประชุม

                         

จากซ้าย รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์, ดร. อัจฉริยา อักษรอินทร์, คุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี, ผศ. ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

                         

จากซ้าย ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, คุณธวัช หมัดเต๊ะ, คุณปรเมศร์ มินศิริ และผู้แทนจาก สสส.

         ผมบอกที่ประชุมว่าถ้า Gotoknow จะเป็นคล้าย ๆ Sanook.com ด้านวิชาการหรือด้าน KM   คือเวลานี้มีคนเขียนประมาณหมื่น   คนใช้กว่าแสนต่อไปใน 5 ปีถ้ามีคนเขียนประมาณแสน   คนใช้เป็นล้าน  เราจะต้องทำอย่างไร

         คนที่มีประสบการณ์ตรงคือ อ. ตฤณ แห่ง Internet Thailand ที่มีประสบการณ์ "เอา web กลับบ้าน"  คือเอา Pantip.com กลับประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว   และเอา Sanook.com กลับประเทศไทยในเวลาต่อมาและมีประสบการณ์ว่า  พอกลับบ้านผู้ใช้ก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วทันที

         "website ที่ popular มีเรื่องต้องคิดมาก   ม้นเป็น spot load"   คุณตฤณกล่าว   หมายความว่าจะมีบางช่วงที่มีผู้ใช้มากอย่างไม่คาดฝัน  

         สรุปว่าเราจะย้าย server มาอยู่ที่ Internet Thailand โดยเช่า dedicated server    โดยที่ Internet Thailand จะ "ทำเพื่อประเทศไทย"  โดยการคิดค่าบริการในราคาทุน

         อีก 1 ปีเราจะฉลองครบรอบ 2 ปี Gotoknow ในวันที่ 27 พ.ค.2550   เราจะได้ทราบกันนะครับว่าเมื่ออายุ 2 ขวบ Gotoknow เติบโต (ทั้งเชิงขนาด - ปริมาณและคุณภาพ) กว่าเมื่ออายุ 1 ขวบสักแค่ไหน

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.ค.49