ลูกตุ้มนาฬิกา

ถ้าเราเปรียบความดีกับความเลวเป็นเหมือนการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
ความดีกับความเลวก็อยู่กันคนละสุดด้าน
วันนี้เราเจอความเลว ก็เป็นเพียงจังหวะแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
เมื่อมันแกว่งไปถึงจุดที่เลวที่สุดแล้ว มันก็ต้องแกว่งคืนกลับมาทางความดี

ปัญหามีเพียงว่า วันนี้มันสุดด้านเลวหรือยัง
มันยังจะเลวไปกว่านี้อีกหรือ โอ้โฮ

[ ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๕,๐๙:๓๑:๒๓ ]