คำถามของแพทย์ในที่ประชุมว่า

 จะดูอะไร  และดูอย่างไร  เวลาเด็กที่รับยาต้านไวรัส กลับมาพบแพทย์ตามนัด

 

ตอบ  ซักประวัติ ตรวจร่างกาย        แล้วดูการตอบสนองซึ่งดูจาก 

 

     1ความเสี่ยง,2Clinical response,3Immune response และ 4Viral response

 

1 ความเสี่ยงในการกินยาที่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การดื้อยา เราเฝ้าระวังจาก กระบวนการ 5 อย่างของการดู Adherence โดย เน้นดูDOTถ้าเจอ หรือถ้าสงสัย non adherence   ต้องรีบช่วยเหลือทันที

 

2 Clinical response ที่ง่ายสุดคือน้ำหนักที่ต้องเพิ่มขึ้น(ใน 6 เดือนใน 1 ปี)

 

3 Immune response ดู CD4ที่ต้องเพิ่มจนเท่าคนปกติ เด็กเล็กกว่า 6 ปี ดู %CD4  เด็กเกิน 6 ปี ดู total CD4

 

 และ4 ถ้าสามารถตรวจViral load  ให้ ดู Viral response   VL ต้องลดลงในระยะ 3-6 เดือนหลังเริ่มยา และลดจนตรวจไม่พบค่ะ