นิยามคำว่า "อย่า"

  Contact

  นิยามคำว่า "อย่า"  

Don´t wait for a smile, to be nice.
อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี

Don´t wait to be loved, to love.
อย่ารอคอยให้มีคนรัก แล้วจึงมอบความรักให้ผู้อื่น

Don´t wait to be lonely, to recognize the value of a friend.
อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยว แล้วจึงเห็นคุณค่าของเพื่อน

Don´t wait for the best job, to begin to work.
อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุด แล้วจึงเริ่มทำงาน

Don´t wait to have a lot, to share a bit.
อย่ารอคอยให้มีมากๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงน้อยนิด

Don´t wait for the fall, to remember the advice.
อย่ารอคอยจนพบความล้มเหลว แล้วจึงจดจำคำแนะนำของผู้อื่น

Don´t wait for pair, to believe in prayer.
อย่ารอคอยจนพบเนื้อคู่ แล้วจึงเชื่อในคำอธิษฐาน

Don´t wait to have time, to be able to serve.
อย่ารอคอยให้มีเวลา
แล้วจึงทำประโยชน์

Don´t wait for anybody else pain, to ask for apologies.... neither seperation to make it up.
อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อนแล้วจึงขอโทษหรือต้องเลิกคบกันก่อน แล้วจึงหวนมาคืนดี

Don´t wait.......Because you don´t know how long it will takes.
อย่ารอคอย.... เพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าใด

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation)

Post ID: 41266, Created: , Updated, 2012-02-11 15:28:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นิยามคำว่า#อย่า (94)

Recent Posts 

Comments (0)