เดี่ยวนี้ ใครใช้ <table> ก็เชยสุดๆ เดี่ยวนี้เขาใช้จัดการ layout ด้วย CSS กันแล้ว

ใครสนใจต้องอ่านบทความ CSS Layout Techniques: for Fun and Profit

เว็บรวม sheets เกี่ยวกับ computer หลากหลายจริงๆ Cheatsheets Sites