การให้นมแม่กับทารกแฝด


        คุณแม่ที่มีลูกแฝด  สามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ได้สำเร็จแน่นอนค่ะ
อาศัยหลักการเรื่องของการดูดเร็ว  ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี  เต้านมของคุณแม่ก็จะสามารถผลิต
ปริมาณน้ำนมได้เพียงพอ แต่อย่าลืม เรื่องของการดูแลตัวคุณแม่เอง คุณพ่อและครอบครัว
ควรช่วยดูแลแบ่งเบาให้คุณแม่ได้มีเวลาสำหรับการพักผ่อน  ได้รับอาหาร อย่างเพียงพอ
 และคุณแม่  ต้อง ไม่เครียด

   อีกอย่างที่สำคัญ  คือ ท่าในการให้นมของคุณแม่ ท่าให้นมทั้งท่านอน ท่านั่ง จะช่วยให้ลูก
สามารถดูดนมพร้อมกันสองคนได้
        
                                                
                                   Drawings by Emily Leonoff
การให้นมจะทำให้เด็กถูกกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งการสัมผัสจากการอุ้ม การมองเห็น
ระหว่างการกินนม การได้ยินเสียงแม่ ที่พูดคุยกับลูก การได้กลิ่นของแม่ การลิ้มรสจากการดูดนม
 การกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านต่างๆ จะทำให้เด็กมีพัฒนาการเร็ว เรียนรู้เร็ว พูดเร็วสมองมีการ
พัฒนาเซลล์สมองมีการเชื่อมโยงกัน สายใยประสาทหนาขึ้น คุณแม่ของน้องแฝด สู้ ๆ นะคะ
ประโยชน์จากน้ำมนของแม่มีมากมาย  ถือเป็นของขวัญที่มอบให้ลูกนอกจากนี้ยังเป็น
การเพิ่มสายใยรักในครอบครัว อีกด้วย