เทคนิคการบริหารงานของคุณอำนวย (ตอน 3)

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ความรู้…รู้จักชุมชน

หากจะกล่าวถึงสภาพชุมชนของตำบลในคลองบางปลากด นับได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีเดียว เพราะรายได้หลักที่ของหน่วยงนปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาจากภาษีจากอุตสาหกรรมและการบริการ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลในคลองบางปลากดทุกวันนี้ ร้อยละ 80 เป็นคนที่ย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพ ทั้งรับจ้างเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทำการค้าขายและธุรกิจอื่น ๆ คนหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากในช่วงที่โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเปิดพื้นที่ในการผลิตบริเวณนี้ เมื่อโรงงานเข้ามากการเกษตรเงียบลง ทั้งการทำงาน การทำสวนมะพร้าว และการทำสวนพุทรา ปัจจุบันนี้พบว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

จากนโยบายการขยายเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของรัฐให้ออกจากกรุงเทพฯ มายังปริมณฑลทั้ง ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ในสมัยจอมพลสฤษฎ์ ธนะรัตน์ ทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมแห่งแรกที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ คือ โรงงานปริ๊นซ์มอเตอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มาของซอยปริ๊นซ์ก็มาจากเหตุนี้เอง ต่อมาก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเปิดใกล้พื้นที่ตำบลในคลองบางปลากดมากและทำให้มีการอพยบของผู้คนเข้ามาอยู่ในตำบลมากคือ โรงงานไทยเกรียง เป็นโรงงานผลิตด้าย และปั่นทอด้าย และปั่นทอผ้าอยู่ในเขตตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง ซึ่งขณะนั้นมีคนงานนับพันคน ต่อมาก็มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 100 โรงงาน

ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลส่วนใหญ่จะย้ายมาจากต่างจังหวัดแล้วมาตั้งหลักปักฐาน ยึดพื้นที่นี้เป็นสมรภูมิในการทำกิน หากจะนับประชากรในหมู่บ้านอาจแบ่งขนาดของหมู่บ้านเป็น เล็ก กลาง และใหญ่ มีหลังคาเรือนในหมู่บ้านตั้งแต่ 90 จนถึง 2,000 หลังคาเรือน นอกจานี้ยังมีประชากรแฝงอยู่จำนวนมาก

เมื่อมีโรงงานมากขึ้น และประชากรมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรและการประมง ปัจจุบันทำไห้น้อยลงเนื่องจากไม่มีพื้นที่ อีกทั้งสภาพแวดล้อมและทรัพยากรไม่เหมาะสม

สำหรับระบบการปกครองประชาชนในพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ทรงพระเจริญ

หมายเลขบันทึก: 41241, เขียน: 28 Jul 2006 @ 08:48 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 14:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)